Τι προτείνουν εργοδότες και συνδικάτα για την έλλειψη οδηγών

Μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης

banner-google-news

Η IRU, η παγκόσμια οργάνωση εργοδοτών οδικών μεταφορών, που εκπροσωπεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια φορείς οδικών μεταφορών, και η ITF, η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές, που εκπροσωπεί 18,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στις μεταφορές, δρομολογούν ένα σχέδιο τριών σημείων, για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη οδηγών.

Η νέα προσέγγιση, σύμφωνα με δημοσίευμα της IRU, στοχεύει στη μείωση της έλλειψης οδηγών, στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς που εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους και στην απλοποίηση κανόνων για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Ο γενικός γραμματέας της IRU, Umberto de Pretto, δηλώνει: «Η εξισορρόπηση της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω απλών μέτρων για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης και την παύση της εκμετάλλευσης οδηγών που εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, είναι ένας τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα, να υποστηριχθεί η αξιοπρεπής εργασία και να συνεχιστούν οι ζωτικής σημασίας υπηρεσίες οδικών μεταφορών».

Ο γενικός γραμματέας της ITF Stephen Cotton δήλωσε: «Οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες στον τομέα των μεταφορών και οι πολυεθνικοί πελάτες των μεταφορών πρέπει να συνεργαστούν με τα συνδικάτα, για να τερματίσουν τις ελλείψεις οδηγών. Οι οδικές μεταφορές θα είναι σε θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν οδηγούς, μόνο εάν βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας, θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και πραγματικής κοινωνικής προστασίας».

Το σχέδιο περιγράφει τη δράση για τον ΟΗΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις και τη βιομηχανία:

  1. ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί – ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πλαισίου με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των οδηγών που εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση της κοινωνικής συνοχής· επίσης καλούνται να εναρμονίσουν τα πρότυπα προσόντων και τη διασυνοριακή αναγνώριση.
  2. Εθνικές κυβερνήσεις – τροποποίηση και επιβολή των διαδικασιών εργατικής μετανάστευσης, μείωση της γραφειοκρατίας, για να καταστεί ευκολότερη η νόμιμη μετανάστευση για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς οδηγούς. ενίσχυση της αναγνώρισης των προσόντων τρίτων χωρών μέσω διμερών συμφωνιών· επιβολή της νομοθεσίας και των κανονισμών για τις οδικές μεταφορές· επιδότηση εγχώριων προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης.
  3. Φορείς οδικών μεταφορών – να αναπτύξουν προγράμματα επιχειρησιακής ένταξης για οδηγούς που εργάζονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, ώστε να έχουν τις ίδιες συνθήκες με το ντόπιο εργατικό δυναμικό τους. Να υποστηρίξουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης, διαχείρισης δεξιοτήτων και πιστοποίησης.

Autovision New