Η Volvo Cars αναφέρει αύξηση 17,6 % των πωλήσεων παγκοσμίως τους πρώτους εννέα μήνες του 2021

banner-google-news

Η Volvo Cars πούλησε 530.649 αυτοκίνητα τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, αύξηση 17,6 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Ευρώπη, η Κίνα και οι ΗΠΑ ανέφεραν αύξηση πωλήσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, παρά τη δύσκολη χρονιά, κατά την οποία υπήρξε παγκόσμια έλλειψη υλών.

Τον Σεπτέμβριο, οι παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo Cars έφτασαν τα 47.223 αυτοκίνητα, μειωμένα κατά 30,2 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση σχετίζεται με την έλλειψη εξαρτημάτων. Αυτό επηρέασε την παραγωγή, αν και ανέβηκε ξανά στα τέλη του μήνα.

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, ο αριθμός των αυτοκινήτων της Volvo που πωλήθηκαν στο διαδίκτυο αυξήθηκε πάνω από 360 τοις εκατό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης των πελατών σε συνδυασμό με μια διευρυμένη προσφορά σε περισσότερες αγορές.

Η σειρά των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων σημείωσε πωλήσεις 24,9 % τους πρώτους εννέα μήνες και το 26,9 % το μήνα Σεπτέμβριο παγκοσμίως.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου έφτασαν τις 95.365 αυτοκίνητα, αυξημένες κατά 29,6 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Σεπτέμβριο, ο αριθμός των πωληθέντων αυτοκινήτων έφτασε τα 9.350 αυτοκίνητα, μείωση 9,0 % σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020, κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμων αυτοκινήτων.
Οι πωλήσεις της Volvo Cars στην Ευρώπη ανήλθαν σε 220.371 αυτοκίνητα τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αυξημένες κατά 10,0 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη διαθέσιμων αυτοκινήτων, επηρεάζοντας τις πωλήσεις σε αγορές όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Ιταλία. Αυτό οδήγησε σε πτώση στα 18.089 πωλημένα αυτοκίνητα, μείωση 41,5 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις της Volvo Cars στην Κίνα έφτασαν τα 132.610 αυτοκίνητα τους πρώτους εννέα μήνες, αυξημένες κατά 17,1 %, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Σεπτέμβριο, πωλήθηκαν 9.696 αυτοκίνητα, μείωση 43,9 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.