Τι αλλάζει στον ΦΠΑ για μικροδέματα μέσω Διαδικτύου

banner-google-news

Με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το ΦΠΑ σε ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-commerce), από 1η Ιουλίου όλα τα δέματα, συμπεριλαμβανομένων και των δεμάτων μικρής αξίας θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε έξοδα εκτελωνισμού. Η εφαρμογή του ΦΠΑ θα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου του δέματος στην ΕΕ και όχι με τον χρόνο παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής του.

Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-commerce), και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που εισάγονται από τρίτες χώρες, από 1η Ιουλίου 2021, αρμόδιες πηγές της ΑΑΔΕ παρέχουν τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

  • Όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτόν από την 1η Ιουλίου. Συνεπώς, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού.
  • Η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής από τον πωλητή.
    Συνεπώς, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν από 1.7.2021 μικροδέματα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία και να καταβάλουν – κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αγαθού– τον ΦΠΑ, που ισχύει.

Η ενεργοποίηση αυτής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θα φέρει καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις σε χιλιάδες μικροδέματα καταναλωτών, επισημαίνουν τα περισσότερα ταχυδρομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Post Europ προειδοποιεί ότι χωρίς την μεταβατική περίοδο, θα υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία πολλών καταναλωτών, που θα πρέπει να προσέλθουν στα τελωνεία για την πληρωμή του αναλογούντα φόρου και την επιστροφή εκατομμυρίων προϊόντων, καθώς πολλοί θα αρνηθούν να πληρώσουν τον ΦΠΑ, προκαλώντας τεράστια λειτουργικά προβλήματα στα Ταχυδρομεία και τα Τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού, επιπλέον των εξόδων εκτελωνισμού τα οποία έως τώρα ήταν μηδενικά.