«Σύμφωνο Μετανάστευσης», για να προσελκυστούν στην Ευρώπη οδηγοί από τρίτες χώρες

banner-google-news

Μετά από συνάντηση της IRU και του Νικολά Σμιτ, του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, και τα δύο μέρη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη οδηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με οδηγούς που προέρχονται από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι εργάζεται πάνω σε ένα «Σύμφωνο Μετανάστευσης», για να προσελκύσει οδηγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Οι λεπτομέρειες της συνάντησης, και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνονται από την IRU στον ιστότοπό της.

Η IRU τονίζει ότι χωρίς να ληφθούν μέτρα για να γίνει το επάγγελμα του οδηγού πιο προσιτό και ελκυστικό, η Ευρώπη θα έχει έλλειψη πάνω από δύο εκατομμύρια οδηγών έως το 2026. Ισχυρίζεται ότι οι οδηγοί που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι αρκετοί για να καλύψουν το κενό.

Picture Commisoner Schmit«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο εργαλείο για την προσέλκυση ταλέντων τρίτων χωρών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ξεκίνησε με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και συνεχίζεται με συγκεκριμένα έργα. Είμαστε χαρούμενοι που ο Επίτροπος Schmit βλέπει τους οδηγούς ως μέρος ενός εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, που αξίζει να συμπεριληφθούν σε ένα έργο δεξαμενής ταλέντων», δήλωσε η Διευθύντρια Συνηγορίας της ΕΕ της IRU, Raluca Marian.

Η IRU και ο Επίτροπος Σμιτ συζήτησαν επίσης μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στο επάγγελμα μέσω της συνειδητής εστίασης στη μαθητεία σε νεαρή ηλικία.

Η IRU πιστεύει ότι ο πολύ χαμηλός αριθμός νέων επαγγελματιών οδηγών είναι μια πραγματικά χαμένη ευκαιρία, δεδομένου ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ ήταν στο 14,5% μέχρι το τέλος του 2022.

Ο Επίτροπος πρόσθεσε ότι η ΕΕ εστιάζει επίσης στην εκπαίδευση των οδηγών, τις ελλείψεις δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση. Σημειώνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προσέλκυση νέων ταλέντων στην ομάδα οδηγών της ΕΕ, καθώς και να εξορθολογιστεί και να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση, για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες οδηγοί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι με στις τεχνολογικές εξελίξεις και την οικολογική οδήγηση.