Αποτελέσματα α’ τριμήνου Daimler Truck: σταθερή εκκίνηση το 2024

banner-google-news

Η Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) έδωσε σταθερά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2024. Παρά τις χαμηλότερες πωλήσεις μονάδων του Ομίλου, η Daimler Truck συνέχισε με επιτυχία τις επιδόσεις της προς μια ισχυρή κερδοφορία. Με 13,3 δισ. ευρώ τα έσοδα του Ομίλου βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (1ο τρίμηνο 2023: 13,2 δισ. ευρώ). Με ελαφρά αύξηση, τα προσαρμοσμένα EBIT του Ομίλου βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος σε 1,21 δισ. ευρώ την περίοδο αναφοράς (1ο τρίμηνο 2023: 1,16 δισ. ευρώ). Στη Βιομηχανική Επιχείρηση (IB), το προσαρμοσμένο EBIT ύψους 1,16 δισ. ευρώ ήταν ελαφρώς υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (1ο τρίμηνο 2023: 1,11 δισ. ευρώ).

Αντανακλώντας την αναμενόμενη ομαλοποίηση των αγορών φορτηγών, οι παγκόσμιες πωλήσεις του Ομίλου το 1ο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 108.911 μονάδες (1ο τρίμηνο 2023: 125.172 μονάδες). Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 183% σε 813 οχήματα (1 τρίμηνο 2023: 287). Στα 847 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους με 795 εκατ. ευρώ. Με 1.213 εκατ. ευρώ, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Βιομηχανικής Επιχείρησης ήταν σημαντικά υψηλότερες από το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (1ο τρίμηνο 2023: 168 εκατ.), λόγω της σημαντικής μείωσης των εμπορικών απαιτήσεων λόγω του χρόνου των πληρωμών των πελατών το πρώτο τρίμηνο του 2024. Οι προσδοκίες για τις ελεύθερες ταμειακές ροές παραμένουν επομένως αμετάβλητες. Η προσαρμοσμένη απόδοση των πωλήσεων στο Industrial Business της Daimler Truck αυξήθηκε από έτος σε έτος σε 9,3% (1 τρίμηνο 2023: 8,8%). Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,00 (1 τρίμηνο 2023: €0,90).

Martin Daum, Διευθύνων Σύμβουλος της Daimler Truck: «Είχαμε ένα θετικό ξεκίνημα για το 2024, παρέχοντας ισχυρή κερδοφορία σε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μας αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η εταιρεία μας προσφέρει σταθερά EBIT και απόδοση πωλήσεων, καθώς οι αγορές επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς. Η ομάδα μας είναι εστιασμένη, αποφασισμένη και σίγουρη για την επίτευξη των στόχων μας για το 2024».