Νέα παράταση στο διαγωνισμό προμήθειας λεωφορείων για Αττική και Θεσσαλονίκη

banner-google-news

Ακόμη μία παράταση δόθηκε στον διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια 770 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού μετατέθηκε για τις 25 Φεβρουαρίου 2022, και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για τις 3 Μαρτίου 2022.

Μεγάλοι ευρωπαϊκοί και  ασιατικοί όμιλοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης το ΕΣΠΑ.  Ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ύψους 383.494.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) χαμηλών και μηδενικών ρύπων.