Διαγωνισμός για 5ετή παραχώρηση λεωφορειακών γραμμών σε ιδιώτες

Παραχωρούνται τα λεωφορεία της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής

banner-google-news

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον διαγωνισμό για «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική για 60 μήνες με δικαίωμα παράτασης έως 30 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 312 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αφορά σε 25 λεωφορειακές γραμμές της Ανατολικής Αττικής και 38 γραμμές στη Δυτική Αττική.

Το πρώτο τμήμα της σύμβασης αφορά την Ανατολική Αττική και περιλαμβάνει 25 λεωφορειακές γραμμές για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.188 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 96 οχήματα εκ των οποίων τα 61 πρέπει να είναι 12 μέτρων, τα 30 να είναι 18 μέτρων και τα 5 να είναι 8 μέτρων.

Το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού αφορά τη Δυτική Αττική και περιλαμβάνει 38 λεωφορειακές γραμμές για τη λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.757 δρομολόγια, κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες, και απαιτούνται 115 οχήματα εκ των οποίων τα 112 πρέπει να είναι 12 μέτρων και τα 3 να είναι 8 μέτρων.

Η συνολική και για τα δύο τμήματα εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης, ανέρχεται στο ποσό των 312 εκατ. ευρώ (€312.086.730,32) χωρίς στο ποσό να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Από αυτά τα 208 εκατ. ευρώ αφορούν το βασικό διάστημα των 60 μηνών της παραχώρησης και το υπόλοιπο ποσό τη δυνατότητα παράτασης κατά 30 μήνες.

Η ανακοίνωση- πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, σε μορφή pdf.