Μείωση των φορτίων στις οδικές μεταφορές το 2020, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

banner-google-news

Έρευνα της EΛΣΤΑΤ κατέγραψε μείωση του βάρους των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα πέρυσι σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 201.184,1 χιλιάδες τόνους, μείωση 22,4% σε σύγκριση με το 2019, και τα τονοχιλιόμετρα σε 5.507.114,5 χιλ., μείωση 11,3% σε σχέση με το 2019.

Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 88.170,4 χιλ. τόνους, μείωση 6,9%, και τα τονοχιλιόμετρα σε 19.879.422,9 χιλ., μείωση 9,6% σε σχέση με το 2019.

Ως προς τον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), το 2020, έναντι του 2019, η μεγαλύτερη μείωση 34,4% παρατηρείται στην κατηγορία «Υγρά χύμα» και ακολουθεί η κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 29,5%.

Με κριτήριο το βάρος των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία κι ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική.