Νέος νόμος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων

Τι προβλέπει η αναθεώρηση του κανονισμού του 2006

banner-google-news

Προκειμένου να βελτιωθούν η οδική ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας των οδηγών που εκτελούν έκτακτες μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 12 Απριλίου την αναθεώρηση των κανόνων που είχαν εγκριθεί το 2006 σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης στον κλάδο των έκτακτων μεταφορών επιβατών.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι  «η αναθεωρημένη νομοθεσία συνίσταται σε στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού του 2006 με στόχο την εισαγωγή μιας ορισμένης σαφώς καθορισμένης ευελιξίας, κατά παρέκκλιση και κατά τη διακριτική ευχέρεια του οδηγού, στις διατάξεις σχετικά με τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς που εκτελούν έκτακτες μεταφορές επιβατών, όπως οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων.

Ως εκ τούτου, με τον αναθεωρημένο κανονισμό επιδιώκεται η καλύτερη προσαρμογή του τομέα αυτού στον ειδικό ρυθμό εργασίας που τον χαρακτηρίζει και στην εξασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών για τους επιβάτες. Ωστόσο, δεν μεταβάλλονται με κανέναν τρόπο οι μέγιστοι χρόνοι οδήγησης ή οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης για τους εν λόγω επαγγελματίες οδηγούς».

Σε συνέχεια της έκδοσης από το Συμβούλιο, το κείμενο του αναθεωρημένου κανονισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες και ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 μέρες μετά την εν λόγω δημοσίευση.