Έλλειψη οδηγών παγκοσμίως στις μεταφορές το 2021

banner-google-news

Μεγάλη έλλειψη οδηγών φορτηγών αναμένεται το 2021 σε όλες σχεδόν τις 23 χώρες που ρωτήθηκαν στην πρόσφατη παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU). Οι ελλείψεις αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερες σε ορισμένες χώρες, όπως κατά 150% στην Ισπανία, 175% στο Μεξικό και 192% στην Τουρκία. Για τις επιβατικές μεταφορές, η έλλειψη οδηγών λεωφορείων και πούλμαν στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 226% το 2021.

Ως κύρια αιτία της έλλειψης οδηγών, σχεδόν το 40% των οδικών μεταφορέων που έλαβαν μέρος ανέφεραν τα κενά δεξιοτήτων. Αυτό σε αγορές τόσο διαφορετικές όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Νορβηγία και η Ρουμανία, η Ρωσία, η Ουκρανία και το Μεξικό.
Ο παράγοντας αυτός,  σύμφωνα με την έρευνα, είναι ο πιο σημαντικός και μάλιστα προηγείται έναντι άλλων παραγόντων όπως οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και η δυσκολία προσέλκυσης νέων και γυναικών στο επάγγελμα.

Καθώς η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να ανακάμψει το 2021, οι οδικοί μεταφορείς και οι φορτωτές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο προβλήματα που οφείλονται σε ελλείψεις οδηγών, αύξηση του κόστους, λειτουργικές δυσκολίες και δυσαρεστημένοι πελάτες.


«Η κατάσταση στον κλάδο φέτος είναι χειρότερη από ποτέ, καθώς πολλοί οδηγοί σταμάτησαν να εργάζονται πέρυσι, για να αποφύγουν τον COVID-19, τα κέντρα κατάρτισης έκλεισαν, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν το επάγγελμα εξαιτίας των προκλήσεων και των εμποδίων που συνάντησα στη δουλειά», δήλωσε ο Umberto de Pretto, γενικός γραμματέας της IRU. «Καθώς κοιτάμε πέρα από την πανδημία, πολλοί operators θα είναι αδύνατον να βρουν οδηγούς, για να ανταποκριθούν στη μελλοντική ζήτηση των πελατών», τόνισε.

Για την υψηλότερη από την κανονική αύξηση των ελλείψεων το 2021 ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η πτώση της ζήτησης μεταφορών το 2020 λόγω της πανδημίας. Όμως η βασική αιτία στις περισσότερες αγορές παραμένουν οι δεξιότητες, τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείες οδικών μεταφορών διαθέτουν ήδη σημαντικούς πόρους για να εντοπίσουν, να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν οδηγούς, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα.
«Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για τις εταιρείες είναι να βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί και οι εργαζόμενοί τους έχουν τις σωστές δεξιότητες και αποτελεσματικές λύσεις, για να εντοπίσουν τα κενά και να τα αντιμετωπίσουν όταν και όπου χρειάζεται», πρόσθεσε ο Patrick Phillipp, IRU Director of Certification and Standards.

Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το 50% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα χρειαστεί επαναπροσδιορισμό έως το 2025.