Η ACEA καλεί τους βουλευτές να ψηφίσουν το σύστημα εμπορίας εκπομπών για τις οδικές μεταφορές

banner-google-news

Εν όψει της ψηφοφορίας της επόμενης εβδομάδας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το EU ETS (σύστημα εμπορίας εκπομπών για κτίρια και οδικές μεταφορές), η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός σταθερού συστήματος τιμολόγησης άνθρακα που περιλαμβάνει τις οδικές μεταφορές.

Υποστηρίζει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών για κτίρια και οδικές μεταφορές (ETS2) που προτείνεται στη δέσμη για το κλίμα «Fit for 55» αποτελεί βασικό εργαλείο πολιτικής για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές των οδικών μεταφορών. Χωρίς αυτήν, δηλώνει, οι συνολικές προσπάθειες για ταχεία μείωση των εκπομπών -ιδίως στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών- δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές.

shutterstock_1022477953

«Μόνο με την ισχυρή υποστήριξη ενός πλαισίου πολιτικής που καθορίζει την τιμή του άνθρακα, θα είναι δυνατό να ενθαρρυνθούν και να δοθούν κίνητρα στους εμπορικούς μεταφορείς να επιλέγουν οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τα συμβατικά, με πετρέλαιο κίνησης», δήλωσε ο Martin Lundstedt, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volvo και πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορικών Οχημάτων της ACEA.

«Προτρέπουμε τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν για ένα συνεκτικό, αποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα, που δίνει τα σωστά σήματα τιμών για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να εξισορροπηθεί προσεκτικά ο αντίκτυπος που θα έχει η τιμολόγηση του άνθρακα στους χρήστες των δρόμων και να διασφαλιστεί ότι θα έχουν ευρεία πρόσβαση σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλών και μηδενικών εκπομπών με κατάλληλη τιμή», σημείωσε ο Martin Lundstedt.

Ως εκ τούτου, τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τον οδικό τομέα στη μετάβασή του, να μετριάσουν τις επιπτώσεις και να διασφαλίσουν ότι εναλλακτικές λύσεις χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα καταστούν ευρέως διαθέσιμες εγκαίρως.