Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά και λεωφορεία θα εγγράφονται στο ΜΕΜΟ

banner-google-news

Όλα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά και λεωφορεία πρέπει πλέον να εγγράφονται στο Μητρώο Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων («ΜΕΜΟ»), με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώνεται το έργο της ψηφιοποίησης των ελέγχων της πολιτείας σε όλους τους τύπους των οχημάτων που εισάγονται μεταχειρισμένα στη χώρα μας.

Μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες καταγράφονται και ελέγχονται με βάση τα αρχεία των εργοστασίων σημαντικά στοιχεία των οχημάτων που εισάγονται ως μεταχειρισμένα, π.χ. οι προδιαγραφές ρύπων, οι τυχόν εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας κ.λπ.

Εκτός από την ψηφιοποίηση των ελέγχων για το πόσο ρυπαίνουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα φορτηγά και λεωφορεία, επίσης τίθεται ψηφιακά η ασφαλιστική δικλείδα αυτά να διαθέτουν ΚΤΕΟ από τη χώρα προέλευσης σε ισχύ, κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, όπως ο νόμος ορίζει.

Η Ελλάδα, με παλαιό στόλο φορτηγών-λεωφορείων στην ΕΕ, σημειώνει έτσι σημαντική πρόοδο έναντι των αθρόων εισαγωγών οχημάτων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους ή, ακόμα χειρότερα, αδυνατούν να περάσουν ΚΤΕΟ στις χώρες προέλευσης.

Το διευρυμένο ΜΕΜΟ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  θα προστατεύσει επίσης τους επαγγελματίες εισαγωγείς μεταχειρισμένων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μιας μειονότητας που εισάγει υπέργηρα, ανέλεγκτα οχήματα, που ξεφορτώνονται οι άλλες χώρες.