Ρωτήστε τον Ειδικό – Φεβρουάριος 2017

banner-google-news

Από 1η Ιανουαρίου 2017, αυξήθηκαν τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης από 1.000.000 ευρώ σε 1.220.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 5 του Π.δ. 237/1986, δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Η αύξηση των ελάχιστων ορίων στο ασφαλιστήριό σας, πιστεύουμε πως θα πιέσει αρκετές ασφαλιστικές στο να αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω τα ασφάλιστρα του φορτηγού – αυτοκινήτου, καθώς θα είναι απαραίτητα επιπλέον κεφάλαια.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο «Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων»;

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε να αποκαταστήσουμε την ζημιά που προκαλέσαμε σε κάποιον τρίτο, παράνομα και υπαίτια από διάφορους λόγους. Τα κατώτερα όρια της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου ορίζονται από το Κράτος με Νόμο και όπως αναφέρουμε παραπάνω αναπροσαρμόστηκαν από 01/01/2017 .

Ποιοι δεν θεωρούνται Τρίτοι και δεν καλύπτονται από την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου – Φορτηγού;

Πολλοί αναγνώστες μας έχουν αναφέρει ότι είχαν ζημιά με συγγενικό τους πρόσωπο και η ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε να αποζημιώσει . Έτσι λοιπόν δεν αποζημιώνονται και δεν θεωρούνται τρίτοι:

* Ο Οδηγός του Οχήματος.

* Κάθε πρόσωπο του οποίου η Ευθύνη καλύπτεται με τη Σύμβαση Ασφάλισης.

* Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει με τον Ασφαλιστική Εταιρία την Ασφαλιστική Σύμβαση.

* Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι Νομικού Προσώπου.

Σε περίπτωση ατυχήματος, όπου υπάρχει συγγενική σχέση υπαιτίου και παθόντος καλύπτονται οι Σωματικές Βλάβες, όχι όμως οι Υλικές ζημίες.

Είμαι υποχρεωμένος από το Νόμο να έχω ασφαλισμένο το φορτηγό μου; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου-φορτηγού;

Σύμφωνα με το Νόμο πράγματι είστε υποχρεωμένος να έχετε ασφαλισμένο το φορτηγό σας βάση των ελάχιστων ορίων που αναφέραμε πιο πάνω με την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα για την ζημιά που θα προκαλέσει το φορτηγό σας. Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

Καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης του φορτηγού μου την ζημιά που μπορεί να προκαλέσει άλλο ανασφάλιστο φορτηγό – όχημα;

Μιας και τα ανασφάλιστα οχήματα ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη, η κάλυψη του ανασφάλιστου οχήματος γίνεται πάρα πολύ επίκαιρη. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες στο βασικό τους πακέτο ασφάλισης, περιλαμβάνουν την κάλυψη, εάν όχι ζητήστε από τον ασφαλιστή σας να σας την προσθέσει. Το κόστος είναι ελάχιστο! Ενημερωτικά η λίστα των ανασφάλιστων οχημάτων περιλαμβάνει, τελικά, περί των 1.250.000 οχημάτων, όταν όλοι οι άνθρωποι της αγοράς προβλέπαμε ότι θα ήταν 650.000.

Η ασφάλεια με απλά λόγια

(…συνέχεια από το Τεύχος 35)

Σήμα Ασφάλισης

Όρος του κλάδου αυτοκινήτων δεν υφίσταται πλέον από 01/01/2015. Ήταν το έγγραφο της ασφαλιστικής Eταιρίας που πιστοποιούσε την χρονική διάρκεια για την οποία ήταν ασφαλισμένο ένα όχημα.Πλέον αυτό γίνεται ηλεκτρονικά από το https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx .

Συνασφάλιση

Είναι η ασφάλιση σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές Eταιρίες,όπου η καθεμία αναλαμβάνει κατ ́αναλογία ποσοστό του κινδύνου. Δεν το συναντάμε στο χώρο του αυτοκινήτου αλλά είναι πολύ συχνό σε ασφαλίσεις αποθηκών, μεταφορών κ.λ.π.

Υλική Ζημιά

Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε βάρος της περιουσίας κάποιου ατόμου.

Υποχρεωτική Ασφάλιση

Η ασφάλιση που απαιτείται από το νόμο (π.χ. για φορτηγό , για Ι.Χ., ή άλλο μεταφορικό μέσο).


O Γιάννης Σαµολαδάς είναι ειδικός σύµβουλος ασφάλισης βαρέων οχηµάτων και διευθύνων σύµβουλος της Τruck & Cargo Insurance Brokers.

Με την πολυετή εµπειρία του στο χώρο είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας συµβουλέψει για όλα τα θέµατα που σας απασχολούν σε σχέση µε την ασφάλιση του φορτηγού σας και του φορτίου σας. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε µαζί του στο samoladas@truckinsurance.gr και θα σας απαντήσει µέσα σε 24 ώρες. Για επείγουσες συµβουλές στους αναγνωστες µας απαντάει χωρίς χρέωση στο 6973 232322.