Ρωτήστε τον Ειδικό – Οι 4 συχνότερες ερωτήσεις Μέρος Β’

Λαμβάνουμε κάθε μήνα στο e-mail μας πολλά ερωτήματα αναγνωστών σχετικά με την ασφάλιση του επαγγελματικούς τους οχήματος.

banner-google-news

Δάνεισα το επαγγελματικό μου όχημα σε έναν φίλο, καλύπτεται από τη δική μου ασφάλεια;

Ναι, εφόσον:
•Είναι πάνω από 23 ετών
•Έχει δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον 1 χρόνο
Εάν ο άλλος οδηγός δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, σε περίπτωση ατυχήματος, οι καλύψεις του οχήματός σας δεν καλύπτουν τον άλλο οδηγό, άρα δεν θα αποζημιωθείτε. Για να καλύπτεται από τη δική σας ασφάλεια πρέπει να τον δηλώσετε ως οδηγό του οχήματός σας. Γνωστοποιήστε το στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστή σας. Εκεί συμπληρώνετε και υπογράφετε μια Αίτηση Τροποποίησης Ασφάλισης Οχήματος, ζητώντας να δηλωθεί ότι το όχημά σας οδηγεί οδηγός που είναι κάτω από 23 ετών ή/και έχει δίπλωμα οδήγησης λιγότερο από 1 χρόνο. Την ίδια μέρα που υποβάλετε την αίτησή σας αρχίζει να ισχύει και για τον άλλο οδηγό η κάλυψη Αστικής Ευθύνης για πιθανή ζημιά. Η τροποποίηση του ασφαλιστηρίου σας γίνεται με πρόσθετο κόστος.

Εάν πουλήσω το επαγγελματικό μου όχημα, τι γίνεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχω πληρώσει; Θα μου επιστραφούν χρήματα;

Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση που έχετε συνάψει λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε ασφαλιστική σας εταιρία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας
οποιαδήποτε ενέργεια.

Είχα μία ζημιά πριν 2 χρόνια και δεν έχω επισκευάσει ακόμα το όχημά μου, προλαβαίνω ή έχει παραγραφεί ;

Στην ασφάλιση υποχρεωτικής αστικής ευθύνης για Υλικές Ζημιές η παραγραφή της απαίτησης του τρίτου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ήταν διετής (άρθρο 10 παρ.2 Ν489/76) και ήδη μετά το Ν. 3557/07 πενταετής, από την ημέρα του ατυχήματος (ισχύει & για ζημιές Σωματικών Βλαβών της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης).

Πότε δεν με καλύπτει η ασφάλεια του επαγγελματικού μου οχήματος;

Από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί. Από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
Αν το αυτοκίνητο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα ανήκει κατά κυριότητα σε επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, το δικαίωμα αναγωγής του ασφαλιστή ασκείται μόνο κατά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον υφίσταται έγκυρο μισθωτικό έγγραφο. Από αυτοκίνητο όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Πότε ξεκινάει η ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού μου οχήματος; Είναι αλήθεια ότι απαγορεύεται από τον νόμο ο «ασφαλιστής» μου να μου παραδώσει το συμβόλαιο εάν δεν πληρωθεί;

Απαγορεύεται η παράδοση βεβαίωσης ασφάλισης σε πρόσωπο που δεν έχει καταβάλει το αναλογούν ασφάλιστρο επί αποδείξει (ισχύς συμβολαίου μετά την εξόφληση). Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Ανανέωση της  ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου. Εντός πενθημέρου από την καταβολή των ασφαλίστρων η ασφαλιστική επιχείρηση παραδίδει στον ασφαλισμένο την βεβαίωση ασφάλισης επί της οποίας θα αναγράφεται η ακριβής χρονική διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Έως την λήψη της βεβαίωσης ο ασφαλισμένος αποδεικνύει την ασφάλιση με το αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων.

Τι θα γίνει εάν με πιάσουν ανασφάλιστο;

Σε περίπτωση μη ασφάλισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του επαγγελματικού οχήματος:
Αφαιρούνται από την Αστυνομία πινακίδες, άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας για δέκα μέρες. Επιστρέφονται μόνο εφόσον ασφαλιστεί το όχημα. Αν προκληθεί ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα, πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία χρόνια. Επιστρέφονται και πάλι, μόνο με την προϋπόθεση ασφάλισης του οχήματος.
Πρόστιμα: Με πράξη της Αστυνομικής Αρχής βεβαιώνεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για ανασφάλιστα φορτηγά, 500 ευρώ για επιβατηγά και ΦΙΧ.
Ποινικές κυρώσεις: O κύριος ή κάτοχος τιμωρείται με φυλάκιση από 2 μέχρι 12 μήνες και με χρηματική ποινή τουλάχιστον ίση με 300 ευρώ.


Γιάννης Σαµολαδάς είναι ειδικός σύµβουλος ασφάλισης βαρέων οχηµάτων και διευθύνων σύµβουλος της Τruck & Cargo Insurance Brokers.

Με την πολυετή εµπειρία του στο χώρο είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας συµβουλέψει για όλα τα θέµατα που σας απασχολούν σε σχέση µε την ασφάλιση του φορτηγού σας και του φορτίου σας. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε µαζί του στο samoladas@truckinsurance.gr και θα σας απαντήσει µέσα σε 24 ώρες. Για επείγουσες συµβουλές στους αναγνώστες µας απαντάει χωρίς χρέωση στο 6973 232322.