banner-google-news

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου», που ψηφίστηκε στη Βουλή, περιέχονται άρθρα για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα εν λόγω άρθρα επηρεάζουν αρκετές επιχειρήσεις σε περιοχές, όπως Ασπρόπυργος ,Οινόφυτα, Ελαιώνας και Καλοχώρι.

Συγκεκριμένα, δόθηκε παράταση έως τις 18/1/2022 της προθεσµίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής και την επέκταση του µεταβατικού καθεστώτος για τη διατήρηση της χρήσης αποθηκών και σε κτήρια που βρίσκονται εντός της περιοχής (Α) του π.δ. 5/13.12.1979.

Επίσης, με το άρθρο 33 «Παράταση προθεσμιών των ν. 3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων» δόθηκε παράταση για δέκα μήνες των προθεσμιών που έχουν τεθεί προς υλοποίηση στους ν.3982/2011 και 4302/2014 στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις προθεσμίες που τίθενται για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Άρθρο 31: Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

1.Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62) ή τον ν. 3982/2011 (Α΄ 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίμου.

Μετά από την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Οι διατάξεις του παρόντος περί μη επιβολής προστίμου εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι οι φορείς που εμπίπτουν σε αυτές διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.»

2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014 (Α΄225) αντικαθίσταται και η παρ. 6 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, καθώς και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (Δ΄707), όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον μια πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται:

α) οι κύριες δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες – συμπληρωματικές δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.»