Όμιλος Κοπελούζου και Hellenic Train ανάδοχος του logistic center Θριάσιο ΙΙ

banner-google-news

Την παραχώρηση για τον Εμπορευματικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου (Θριάσιο ΙΙ), αξίας  696 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει η Κοινοπραξία του Ομίλου Κοπελούζου με την Hellenic Train.

Πρόκειται για το έργο της «Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου».

Ο ανάδοχος καλείται για τα επόμενα τριάντα έτη να προχωρήσει:

  • Στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου.
  • Την παροχή υπηρεσιών σχετικές με
  • Τη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,
  • Την εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων
  • Τη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων,
  • Την εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου
  • Στη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, την επιτήρηση και τη φύλαξη.

 

Autovision New