Οδικές εμπορευματικές μεταφορές γ’ τρίμηνο 2023 – Μείωση του βάρους των φορτίων

banner-google-news

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το γ’ τρίμηνο του 2023.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 5,4% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα το Γ’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2022.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το Γ’ τρίμηνο του 2023 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 68.776,3 χιλιάδες τόνους έναντι 72.672,2 χιλιάδων τόνων κατά το Γ’ τρίμηνο του 2022. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.011.536,6 χιλιάδες το Γ’ τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας μείωση 11,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, οπότε είχαν ανέλθει σε 5.632.922,6 χιλιάδες.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το Γ’ τρίμηνο του 2023 έναντι του Γ’ τριμήνου του 2022, παρατηρείται αύξηση σε απόλυτες τιμές στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 1.749,2 χιλ. τόνους, ενώ μείωση σε απόλυτες τιμές παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 2.284,6 χιλ. τόνους, «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 1.571,0 χιλ. τόνους και «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 1.031,1 χιλ. τόνους.

Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, παρατηρείται αύξηση σε απόλυτες τιμές στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 32.126,4 χιλ. τονοχιλιόμετρα, ενώ μείωση σε απόλυτες τιμές παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 324.122,3 χιλ. τονοχιλιόμετρα, «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 78.482,9 χιλ. τονοχιλιόμετρα και «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 68.154,5 χιλ. τονοχιλιόμετρα.

 

Autovision New