Καταβλήθηκαν τα ποσά των επιδοτήσεων σε 676 ωφελούμενους στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

banner-google-news

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καταβλήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδοτήσεις ύψους 1.283.920,84 ευρώ, σε 676 δικαιούχους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2».

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες αποδεσμεύτηκαν και επαναδιατέθηκαν σε πολίτες, κεφάλαια ύψους 550.000 ευρώ που αφορούσαν σε εγκεκριμένες αιτήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν στο χρονικό πλαίσιο, που προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και του ελέγχου των αιτήσεων θα συνεχιστεί, προκειμένου να απελευθερωθούν επιπλέον πόροι από ανενεργές αιτήσεις,  αλλά ταυτόχρονα να εκδοθούν και αποφάσεις υπαγωγής, καθώς επίσης και αποφάσεις καταβολής της δημόσιας δαπάνης προς τους ωφελούμενους.

Η αρμόδια υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε σχετικά: «Αντιμετωπίζουμε ένα ευχάριστο πρόβλημα. Τα διαθέσιμα κονδύλια του “Κινούμαι Ηλεκτρικά 2” που ανέρχονται σε 65 εκατ. ευρώ, έχουν δεσμευτεί στο σύνολό τους. Αποδεσμεύουμε καθημερινά, κεφάλαια που δεν θα τα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και τα δεσμεύουμε εκ νέου για όσους έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον. Μ’ αυτό τον τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα, το “Κινούμαι Ηλεκτρικά 2” θα συνεχίσει να υποστηρίζει με επιδοτήσεις τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας μέχρι να το διαδεχτεί η νέα φάση του προγράμματος. Αποτελεί δέσμευσή μας ότι η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης θα συνεχίσει να επιδοτείται τα επόμενα χρόνια».