Ενίσχυση 3,2 δισ. από Ε.Ε. για μπαταρίες ηλεκτροκίνησης

banner-google-news

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία μπαταριών επιδιώκει να παίξει η Ευρώπη, η οποία επενδύει το ποσό των 3,2 δισ.ευρώ στον κλάδο των μπαταριών ιόντων λιθίου. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δημόσια ενίσχυση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα προέλθει από επτά κράτη-μέλη, που θα επενδύσουν από κοινού σε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας αξίας των μπαταριών.

Η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανία μπαταριών προγραμματίζεται για το 2031. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, το έργο, στο πλαίσιο του οποίου Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία θα παράσχουν τα προσεχή έτη έως 3,2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του έργου. Το φιλόδοξο πλάνο αναμένεται να ξεκλειδώσει πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις της τάξης των 5 δισ.ευρώ. Η δε ολοκλήρωση του συνολικού σχεδίου προγραμματίζεται για το 2031 .

Στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας μπαταριών συμμετέχουν άμεσα 17 εταίροι, κυρίως βιομηχανικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και με περισσότερους από 70 εξωτερικούς εταίρους, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη.