Έκτακτο κάλεσμα της IRU για την κρίση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

banner-google-news

Οι ενώσεις μέλη της IRU, του παγκόσμιου οργανισμού οδικών μεταφορών, ψήφισαν υπέρ ενός έκτακτου καλέσματος προς τις κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Με τις αργίες του τέλους του έτους να πλησιάζουν γρήγορα, οι καταναλωτές έχουν ήδη αρχίσει να πληρώνουν το τίμημα γι’ αυτό το χάος στην αλυσίδα εφοδιασμού. Χρειαζόμαστε τις κυβερνήσεις να δράσουν τώρα, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ελλείψεις προϊόντων μέχρι το τέλος του έτους και μέχρι το 2022», δήλωσε Umberto de Pretto, γενικός γραμματέας της IRU.

Το Συμβούλιο Μεταφοράς Αγαθών της IRU, που εκπροσωπεί πάνω από τρία εκατομμύρια φορείς logistics παγκοσμίως, υποστήριξε ομόφωνα το κάλεσμα προς τις κυβερνήσεις, να επιταχύνουν τα εργαλεία ψηφιακού εμπορίου, να σταματήσουν τους λανθασμένους περιορισμούς Covid, να δράσουν για την άμβλυνση των ελλείψεων οδηγών και την εξομάλυνση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

Το ψήφισμα καλεί τις κυβερνήσεις να δράσουν σε τέσσερις τομείς:

1. Να μετριάσουν τη συμφόρηση στα λιμάνια και να αποκαταστήσουν τις εμπορικές ροές, επιταχύνοντας την υιοθέτηση των υφιστάμενων εργαλείων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις CMR και TIR του ΟΗΕ

2. Να ξεμπλοκάρουν την κίνηση φορτηγών, εγκαταλείποντας τους περιττούς και συχνά πολιτικά υποκινούμενους ελέγχους Covid στα σύνορα. Να καταργήσουν τους περιορισμούς οδήγησης, αποκαθιστώντας την ελευθερία κινήσεων για τους εργαζόμενους στις μεταφορές.

3. Να φροντίσουν για τις ελλείψεις οδηγών φορτηγών: μειώνοντας την ηλικία των επαγγελματιών οδηγών στα 18· επιταχύνοντας τις διαδικασίες έκδοσης βίζας οδηγού· και ενθαρρύνοντας θέσεις εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών στο επάγγελμα

4. Να παγώσουν ή να προσαρμόσουν τους φόρους και τις χρεώσεις στα καύσιμα, ώστε να εξομαλυνθούν οι ραγδαίες αυξήσεις στα καύσιμα.