Διευκρίνηση για τον μέγιστο αριθμό φορτηγών Δ.Χ. μετά τη συνταξιοδότηση

banner-google-news

Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζεται επίσημα ότι οι αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.

Η διευκρίνιση αυτή έρχεται σε συνέχεια όσον είχαν αρχικά ανακοινωθεί σχετικά με το άρθρο 47 του ν. 4784/21, το οποίο ανέφερε μέχρι δύο λεωφορεία ή φορτηγά, χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς ισχύει ειδικότερα για τους ιδιοκτήτες ΦΔΧ.

Autovision New