Δασμοί 4,3 δισ. ευρώ στο εμπόριο ηλεκτρικών οχημάτων ΕΕ-ΗΒ

Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη δημιουργήσει ασφαλή και αξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών

banner-google-news

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ζητά τριετή αναβολή των περιοριστικών κανόνων για το εμπόριο ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι κανόνες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σε έξι μήνες από σήμερα. Αν δεν γίνει αυτό, υποστηρίζουν, οι δασμοί θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας πιθανώς την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων κατά περίπου 480.000 μονάδες.

Τα εμπορεύματα που εξάγονται στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους «κανόνες προέλευσης». Οι ισχύοντες μεταβατικοί κανόνες στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ (TCA) επιτρέπουν στις μπαταρίες που συναρμολογούνται στην Ευρώπη να πληρούν τις προϋποθέσεις για ευρωπαϊκή προέλευση.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2024, αυτοί οι κανόνες θα γίνουν πολύ πιο περιοριστικοί, απαιτώντας όλα τα εξαρτήματα των μπαταριών, καθώς και κάποιο κρίσιμο υλικό μπαταριών, να παράγονται είτε στην ΕΕ είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να πληρούν τις προϋποθέσεις για εμπόριο χωρίς δασμούς.

«Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη δημιουργήσει μια ασφαλή και αξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών που να μπορεί να καλύψει αυτούς τους περιοριστικούς κανόνες αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της ACEA, Sigrid de Vries. «Γι’ αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει την τρέχουσα σταδιακή περίοδο κατά τρία χρόνια».

«Έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών, αλλά χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθεί η απαιτούμενη χωρητικότητα. Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές οχημάτων πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία μπαταρίας ή υλικά που εισάγονται από την Ασία».