Ταξινομήσεις νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων στην Ελλάδα, α’ τρίμηνο 2022

banner-google-news

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Μάρτιο του 2022 κυκλοφόρησαν 17.661 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 16.731 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%. Αύξηση 97,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάρτιο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Τα καινούργια ανέρχονται σε 9.255 έναντι 10.017 που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο 2021, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 (Ιανουάριος-Μάρτιος) κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 50.226 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 46.178 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Μείωση 2,6% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ανέρχονται σε 24.612 έναντι 25.874 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 4,9%.

Επιβατικά

Οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων κατέγραψαν την χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας [8.418 μονάδες τον Μάρτιο του 2022 έναντι 8.984 τον Φεβρουάριο του 2021 (-6,3%)]

Φορτηγά
Τα καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) βρέθηκαν και αυτά σε πτωτική πορεία με 830 μονάδες συνολικά τον περασμένο μήνα έναντι 1.119 του αντίστοιχου περσινού (-25,8%).
Αρνητικό το πρώτο τρίμηνο του έτους και για τα φορτηγά με 2.173 μονάδες φέτος έναντι 2.572 πέρσι (-15,5%).

Λεωφορεία
Τα καινούργια λεωφορεία ήταν η μόνη κατηγορία που παρουσίασε αύξηση, με πολύ χαμηλή όμως βάση. 22 λεωφορεία ταξινομήθηκαν τον Μάρτιο του 2022 έναντι 19 του 2021 (+15,8%). Ωστόσο, το τρίμηνο οι ταξινομήσεις καινούργιων λεωφορείων στην Ελλάδα υποχώρησαν με 37 μονάδες συνολικά φέτος έναντι 59 πέρσι (-37,3%).