Η ολιστική θεώρηση της λίπανσης βαρέων οχημάτων

Ασφάλεια + Μείωση Συνολικού Κόστους Κτήσης

SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

Ασφάλεια + Μείωση Συνολικού Κόστους Κτήσης

Είτε μεταφέρετε άτομα είτε αγαθά, η επιχείρησή σας στηρίζεται στα οχήματα που διαθέτετε. Και η καλή λειτουργία των οχημάτων σας στηρίζεται στα επιμέρους εξαρτήματά τους. Επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας η συντήρηση του στόλου των λεωφορείων, των φορτηγών, των μηχανημάτων κατασκευών και των γεωργικών σας μηχανημάτων. Όμως καλή συντήρηση σημαίνει ότι οι κινητήρες, οι άξονες, τα γρανάζια, τα κιβώτια ταχυτήτων, τα ρουλεμάν των τροχών και τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι και παραμένουν σε άριστη κατάσταση.

Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων κυρίως ζητούν:

 • Διαθεσιμότητα εξοπλισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής του.
 • Συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού λειτουργίας, χωρίς απρόβλεπτες καταστάσεις.

Τα παραπάνω μεταφράζονται στις εύλογες απαιτήσεις οδηγών και μηχανικών, όπως:

 • Αύξηση της απόδοσης του κινητήρα.
 • Εξοικονόμηση καυσίμου.
 • Παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων, π.χ. του φίλτρου σωματιδίων, έτσι ώστε η αντικατάστασή τους να συμπίπτει χρονικά με άλλες δραστηριότητες συντήρησης.
 • Προβλέψιμο πρόγραμμα συντήρησης.

excavator_side view (1200x628) (Medium)

Εν τέλει, οι στόχοι όλων συνοψίζονται στη μείωση του Συνολικού Κόστους Κτήσης (Total Cost of Ownership) του εξοπλισμού. Στο Συνολικό Κόστος Κτήσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη που σχετίζονται με τη λειτουργική διάρκεια ζωής του οχήματος ή του μηχανήματος, δηλαδή:

 • Το κόστος της αρχικής προμήθειας του εξοπλισμού, του οποίου επιθυμούμε να παρατείνουμε όσο γίνεται τη διάρκεια ζωής.
 • Το κόστος λειτουργίας, που συμπεριλαμβάνει την κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη συντήρησης (ανταλλακτικά, εργατικά κ.λπ.)
 • Το κόστος –ή καλύτερα απώλεια εισοδήματος– που προκύπτει κάθε φορά που ο εξοπλισμός είναι σε αδράνεια, για συντήρηση και επισκευές.

Truck_internal (1200 X 628) (Medium)

Η λίπανση όλων των μηχανικών μερών του οχήματος είναι κρίσιμης σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. Είναι μια πραγματικότητα που την έχουμε αναγνωρίσει και κατανοήσει πλήρως, μέσα από την υποστήριξη στόλων οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Η γνώση των αναγκών και των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες μας, έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό μιας σειράς λιπαντικών που ικανοποιούν τις ανάγκες ολόκληρου του οχήματος/μηχανήματος, με γνώμονα τη μείωση του Συνολικού Κόστους Κτήσης.

Truck_extrernal_white (1200 X 628) (Medium)

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός των προϊόντων λίπανσης επιτυγχάνεται μέσα από:

 • Ενδελεχή Έρευνα και Ανάπτυξη, για την οποία δαπανώνται περισσότερα από 1 δισ. δολάρια ετησίως.
 • Στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές οχημάτων και μηχανημάτων.
 • Παρακολούθηση των τάσεων της τεχνολογίας και συμμετοχή στις εξελίξεις ενόσω αυτές συμβαίνουν.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, είμαστε σε θέση να κάνουμε μια ισχυρή πρόταση αξίας:

Υψηλότερη απόδοση + Λιγότερες επισκευές + Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας + Εξειδικευμένη υποστήριξη = ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

Το δίκτυο εμπειρογνωμόνων μας μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας, για να σχεδιάσει ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και θα συμβάλει στην αύξηση της κερδοφορίας σας. Η μεγάλη γκάμα λιπαντικών και υπηρεσιών που διαθέτουμε, σας δίνει τη δυνατότητα

 •  να επιλέξετε τα κατάλληλα προϊόντα,
 •  να αποθηκεύσετε και να εφαρμόσετε σωστά τα λιπαντικά σας,
 •  να επιτύχετε συνεχή βελτίωση μέσω της παρακολούθησης της απόδοσης του οχήματος.

Truck_extrernal (1200 X 628) (Medium)

Οικογένειες προϊόντων που βρίσκονται στην υπηρεσία σας:

Shell Rimula: Λιπαντικά κινητήρων βαρέων εφαρμογών

Shell Spirax: Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης

Shell Gadus: Γράσα για ρουλεμάν, συνδέσμους κ.ά.

Οι υπηρεσίες που σας υποστηρίζουν κάθε στιγμή:

Shell Lube Analyst: Αναλύσεις λιπαντικών, που εντοπίζουν τα προβλήματα πριν αυτά συμβούν.

Shell LubeMatch: Επιλογή του κατάλληλου λιπαντικού για κάθε εφαρμογή.

Shell LubeCoach: Εκπαίδευση στη σωστή επιλογή και χρήση των λιπαντικών.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ