Προστασία διαρροών για τις αεραναρτήσεις!

Ο κατασκευαστής του οχήματος έχει ορίσει συγκεκριμένες τιμές για διάφορες ροπές σύσφιξης στις αεραναρτήσεις και στις μονάδες αερανάρτησης. Αυτές πρέπει να τηρούνται αυστηρά, ιδιαίτερα στην περίπτωση των συνδέσεων πεπιεσμένου αέρα και των βαλβίδων υπολειμματικής πίεσης. Εάν αγνοηθούν αυτές οι διατάξεις, οι πιθανές συνέπειες περιλαμβάνουν την καταστροφή του δακτυλίου στεγανοποίησης και διαρροές στο σύστημα ανάρτησης αέρα.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές οχημάτων ορίζουν ροπή σύσφιξης 2 Nm έως 5 Nm στις συνδέσεις πεπιεσμένου αέρα, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Αλλά να είστε προσεκτικοί: σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι τιμές αλλάζουν μετά την αρχική έκδοση. Επομένως, τα διαθέσιμα δεδομένα πρέπει να ελέγχονται πριν από την επισκευή, ώστε να εξασφαλίζετε ότι είναι ενημερωμένα.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ