Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών ζητεί το Υπουργείο Οικονομικών

banner-google-news

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες Υπηρεσίες  του Υπ. Οικονομικών». Ο προϋπολογισμός είναι 112.903,22 για την Α’ ομάδα και 59.274,20 ευρώ, για τη Β΄ ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης  θα είναι μέχρι 31-12-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό, για την  Ομάδα Α΄, ενώ για την  Ομάδα Β΄ η διάρκειά της  θα είναι μέχρι 31-12-2021 και δεν θα υπερβεί το διάστημα των (30) ημερών από την υπογραφή της,  η οποία θα είναι και η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών είναι 30/7/2021, ώρα 15:00

Piaggio Porter

Δείτε την ανάρτηση του Υπουργείου Οικονομικών εδώ.

Autovision New