Παρατείνεται κατά 6 μήνες η αντικατάσταση άδειας ταξί από 6 έως 9 θέσεων

banner-google-news

Παρατείνεται κατά 6 μήνες η προθεσμία αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ ταξί από 6 έως 9 θέσεων, για τα οχήματα με ημερομηνία παραγγελίας προγενέστερη της 30 Ιουνίου 2023.

Όπως επισημαίνεται σε απόφαση της υφυπουργού Μεταφορών, Χριστίνας Αλεξοπούλου: «Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανεύρεση μεταχειρισμένων οχημάτων από την υπάρχουσα αγορά, επιτρέπεται η αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, των οριζόμενων στην παρ.10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 62818/2.3.2022 (Β’ 1086) υ.α. για τα οχήματα που προσκομίζεται Δελτίο Παραγγελίας με ημερομηνία προγενέστερη της 30/06/2023».