Νέα παράταση για την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων ταξί

Ποια έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται όταν ζητηθούν

banner-google-news

Νέα παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2024 έδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων ταξί. Η παράταση αφορά τα οχήματα που συμπλήρωσαν το ισχύον όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία έως και την 31.12.2021 και το όριο ηλικίας τους είχε ανασταλεί έως την 31.12.2023 σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο (408948/2022).

Για να διατηρεί το όχημα στην κυκλοφορία θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2023. Επίσης χρειάζεται να υπάρχει το σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2023. Τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ταξί που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.