Οι καλύτεροι του κόσμου επιβραβεύονται! Δηλώστε υποψηφιότητα για το IRU Top Road Transport Manager 2019

SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) θα απονείμει τιμητική διάκριση με τίτλο «IRU Award for Top Road Transport Managers», στα κορυφαία στελέχη εταιρειών οδικών μεταφορών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εθνικές ή διεθνείς μεταφορές αγαθών ή επιβατών οδικών μεταφορών, που τίμησαν το επάγγελμά τους μέσα από την ευρεία επαγγελματική του εμπειρία και τα ιδιαίτερα διοικητικά του επιτεύγματα.

Αυτά τα ιδιαίτερα διοικητικά επιτεύγματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εφαρμογή, εντός της εταιρείας οδικών μεταφορών, μιας δέσμης αξιών στους τομείς των ηθικών ποιοτήτων, εργασιακών προτύπων, καθώς επίσης και καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας και της παραγωγικότητας. Επιπλέον, οι εν λόγω διαχειριστές θα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη προς τους συναδέλφους τους και στην Ομοσπονδία της χώρας τους, όπως είναι η ΟΦΑΕ για την Ελλάδα, όπως επίσης ένα και ένα εξέχον επίπεδο τεχνογνωσίας το οποίο  αποκτήθηκε μέσα από την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση  τόσο των ίδιων όσο και του προσωπικού τους.

Η ΟΦΑΕ καλεί τους Έλληνες κορυφαίους Road Transport Managers να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους έως τις 31/1/2019, στέλνοντας ένα e-mail στην ΟΦΑΕ στο info@ofae.gr με θέμα «υποβολή υποψηφιότητας για το IRU Award for Top Road Transport Managers 2019», αναφέροντας το ονοματεπώνυμο που υποψηφίου, την θέση που κατέχει στην εταιρεία, την επωνυμία της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του (τηλέφωνο, e-mail κλπ).

Στην συνέχεια, η ΟΦΑΕ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα λάβει και θα προωθήσει στην IRU αυτές που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Ο κάθε επιλέξιμος υποψήφιος της εταιρείας οδικών μεταφορών για το βραβείο θα πρέπει:

  1. να διατηρεί την θέση αυτή στην εταιρεία εθνικών ή διεθνών οδικών μεταφορών, η οποία διαθέτει στόλο οχημάτων με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, για τουλάχιστον 5 χρόνια
  2. να έχει αποδεδειγμένη επιτυχημένη διαχείριση της εταιρείας οδικών μεταφορών μέσα από εξέχουσα ανάπτυξη της εταιρείας ή μέσα από την εκτέλεση επιτυχημένων υπηρεσιών μεταφοράς ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας˙
  3. να διατηρεί το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ), ή αντίστοιχα προσόντα από αξιόπιστο φορέα κατάρτισης οδικών μεταφορών, όπως είναι οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων της ΟΦΑΕ, ή/και άλλα διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης˙
  4. να έχει εφαρμόσει, εντός της εταιρείας, μια υποδειγματική προσέγγιση του τύπου «learn to learn» για το προσωπικό του προωθώντας μία σίγουρη, ασφαλή, φιλική για το περιβάλλον και αποτελεσματική οδική μεταφορά μέσω της συστηματικής εξέλιξης των δεξιοτήτων των οδηγών του σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και την καλή πρακτική των οδικών μεταφορών όπως αυτές που  προβλέπονται από τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης της ΟΦΑΕ.˙
  5. να έχει επιδείξει την αφοσίωση του με την ενεργή συμμετοχή του και την υποστήριξη των δράσεων της ΟΦΑΕ σε όλους τους τομείς˙
  6. να προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό τη διασφάλιση πως το προσωπικό της εταιρείας του είναι συντονισμένο στις πιο πρόσφατες νομικές και πρακτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα ˙
  7. να έχει υιοθετήσει μία εσωτερική εταιρική πολιτική για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της οδικής ασφάλειας ˙
  8. για τις εταιρείες που ασχολούνται με οδικές διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συχνών και αδιάληπτων διεργασιών αναφορικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές, όπως προκύπτει για παράδειγμα, μέσα από τη συχνή χρήση των δελτίων TIR.

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που θα λάβουμε, η ΟΦΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους περεταίρω στοιχεία για την διαπίστωση της πληρότητας των ανωτέρω κριτηρίων.

Κάθε μεταφορική εταιρεία μπορεί να δηλώσει ως υποψήφιο ένα μόνο στέλεχός της που κατέχει υψηλόβαθμη θέση στην διοίκησή της (Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικός Δ/ντης κλπ).

Μην χάσετε την ευκαιρία να αναδείξετε την προσφορά σας ως επαγγελματίας του κλάδου των οδικών μεταφορών!

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ