Εξετάσεις υποψήφιων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Β’ Περιόδου 2021

banner-google-news

Eξετάσεις υποψήφιων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Β’ Περιόδου 2021 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει η Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για γραπτές εξετάσεις, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 29 (Τετάρτη) & 30 (Πέμπτη) Σεπτεμβρίου 2021, στις 09:00πμ.

Εδώ η σχετική Απόφαση.