Επιτροπή για την καθολική πρόσβαση των ΑμεΑ στα ΜΜΜ

banner-google-news

Το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών ανακοίνωσε ότι συστάθηκε επιτροπή  για τη μελέτη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία και μειωμένης κινητικότητας, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΞΙ και των ΚΤΕΛ.

Η επταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, θα υποβάλει το σχετικό πόρισμα  στην Υφυπουργό Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου, εντός πέντε μηνών.

Αναλυτικά, το έργο της Επιτροπής θα είναι το εξής:

α) η συλλογή, μελέτη και η επεξεργασία στοιχείων, αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία στους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,

β) η εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση θέσεων και υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση των βέλτιστων πολιτικών για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με το ανατεθέν σε αυτήν έργο,

γ) η σύνταξη και υποβολή πορίσματος στο οποίο θα περιέχονται προτάσεις για την λήψη κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΞΙ και των ΚΤΕΛ.

Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  Ιωάννης Ξιφαράς. Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν: ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίας (Ε.Σ.Α.μεΑ), η προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κινητικότητας και Περιβάλλοντος Ο.Α.Σ.Α., ο Γραμματέας της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ), εκπρόσωπος του ΟΣΕΘ και η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.