Ενδιάμεση έκθεση της Scania Ιανουάριος-Ιούνιος 2023

banner-google-news

Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Scania παρέμεινε υψηλή το δεύτερο τρίμηνο και η εταιρεία είχε υψηλές επιδόσεις σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

  • Οι καθαρές πωλήσεις της Scania αυξήθηκαν κατά 36 τοις εκατό στα 51,0 δισεκατομμύρια SEK (37,4) το δεύτερο τρίμηνο του 2023
  • Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ήταν 13,6 τοις εκατό (7,6)
  • Οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 18 τοις εκατό σε 23.824 οχήματα
  • Οι παραδόσεις οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ZEV) αυξήθηκαν κατά 9 τοις εκατό σε 71 (65)
  • Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 13 τοις εκατό προσαρμοσμένη στο νόμισμα
  • Η πρόσληψη παραγγελιών αυξήθηκε κατά 9 τοις εκατό στα 19.780 οχήματα

Η Scania συνέχισε να έχει ισχυρές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο, με ανάπτυξη τόσο στον όγκο των παραδόσεων όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36 τοις εκατό στα 51,0 δισεκατομμύρια SEK και με προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα 7,0 δισεκατομμυρίων SEK, το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε στο 13,6 τοις εκατό (7,6). Το λειτουργικό περιθώριο επηρεάστηκε θετικά από υψηλότερους όγκους, τιμή, μείγμα προϊόντων και νόμισμα, εν μέρει αντισταθμισμένο από το υψηλότερο κόστος των εισροών αγαθών.

«Η Scania είχε υψηλές επιδόσεις, παρουσιάζοντας ανάπτυξη τόσο στις παραδόσεις όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά μας έσοδα αυξήθηκαν στο υψηλό όλων των εποχών 7,0 δισεκατομμύρια SEK. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δύσκολο και βλέπουμε κάπως χαμηλότερη μεταφορική δραστηριότητα σε ορισμένες αγορές, αλλά η ζήτηση για φορτηγά παραμένει υψηλή στις βασικές μας αγορές», σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος Christian Levin.