Έλεγχοι στις οδικές μεταφορές για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Σε ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά διαπιστώθηκαν 365 παραβάσεις.

banner-google-news

Στο πλαίσιο νέου γύρου ελέγχων στις οδικές μεταφορές, της Τροχαίας σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας, επιβλήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας πρόστιμα ύψους 428.700 ευρώ. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιβατικά (τουριστικά λεωφορεία / ΚΤΕΛ) και φορτηγά οχήματα που φέρουν ταχογράφο.

Συνολικά διενεργηθήκαν 820 έλεγχοι σε οδηγούς οχημάτων και διαπιστώθηκαν 365 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι εν λόγω παραβάσεις αφορούσαν την αδήλωτη εργασία, τον μη εφοδιασμό με πίνακα προσωπικού, την απόσπαση εργαζόμενων, το βιβλίο δρομολογίων, τη μη προσκόμιση στοιχείων, τη μη αναγραφή αιτιολογίας στα καταθετήρια τραπέζης και τα χρονικά όρια εργασίας (εβδομαδιαία ανάπαυση, μη καταχώριση υπερωριακής απασχόλησης, μη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας, μη αναγγελία τροποποίησης ωραρίου σε περιπτώσεις εργαζόμενων πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Σημαντικός αριθμός ελέγχων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων διένειμαν φυλλάδια στους εργαζομένους οδηγούς, προκειμένου να ενημερωθούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Φωτ.: Αρχείο