Απερρίφθη η ανάθεση 250 ηλεκτρικών λεωφορείων στην κινεζική YUTONG

banner-google-news

To Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης 250 ηλεκτρικών λεωφορείων στην κινεζική YUTONG  (με ενδιαφερόμενη την Damco Energy Α.Ε. του ομίλου Κοπελούζου) και προσφορά 110,825 + 13,87 εκατ. ευρώ (+ΦΠΑ), ως τμήμα του μεγάλου διαγωνισμού προϋπολογισμού 309,27 εκατ. ευρώ (+ΦΠΑ) για 770 αστικά λεωφορεία που χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με τη 214/2023 πράξη του, το αρμόδιο για τον προσυμβατικό έλεγχο Στ’ κλιμάκιο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του τμήματος 5 της προμήθειας […] για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την ανανέωση στόλου αστικών λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδίδει στην επιτροπή του διαγωνισμού «ουσιώδη νομική πλημμέλεια στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνιστάμενη στη συμμετοχή (πολλώ δε μάλλον και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού) του οικονομικού φορέα «Yutong Bus CO. LTD», ο οποίος δεν ανήκει στους δικαιούμενους συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 255 παρ. 1 του ν. 4412/2016» για τις προμήθειες του Δημοσίου, καθώς η εταιρεία εδρεύει στην Κίνα, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας για δημόσιες συμβάσεις.