Ανάκληση Ford Ranger για πρόβλημα στους αερόσακους

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Ford Motor Hellas, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, ενηµερώνει για πρόγραµµα βελτίωσης προϊόντος στα οχήµατα.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 12.749 οχήµατα, που παρήχθησαν από 02/02/2004 µέχρι 17/10/2011. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, το υλικό του πυροκροτητή για το αεριογόνο των αερόσακων Takata, που τοποθετούνται σε ορισµένα οχήµατα Ranger, µπορεί µε την πάροδο του χρόνου να αλλοιωθεί. Αυτό το πιθανό σύµπτωµα θα µπορούσε να αυξήσει υπερβολικά την εσωτερική πίεση κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα µπορούσε να προκληθεί ρήξη του σώµατος του πυροκροτητή και εισχώρηση µεταλλικών θραυσµάτων στο χώρο των επιβατών, µε πιθανό σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.

Μέχρι αυτή την στιγµή δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας κανένα ατύχηµα, το οποίο να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ενηµέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων, µέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αναβάθµισης ενός ή περισσότερων πυροκροτητών αερόσακων, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Ford

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ