Υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ για όλους τους εισερχόμενους από 17.08.20

banner-google-news

Στις 10 Αυγούστου 2020 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ. 50676/10-8-2020 (Β’ 3346) ΚΥΑ, «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (επισυνάπτεται στην παρούσα ανάρτηση), σύμφωνα με την οποία «από 17/8/2020 καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) για όλους τους εισερχόμενους από τα χερσαία σύνορα (ακόμα και για επαγγελματίες οδηγούς!). Το τεστ θα πρέπει επίσης να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα. Η υποχρέωση προσκόμισής του συμπεριλαμβάνει επίσης τους Έλληνες πολίτες και τους έχοντες άδειες διαμονής. Το τεστ πρέπει να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης και όχι στην Ελλάδα.»

Προς μεγάλη έκπληξη όλων, η εν λόγω απόφαση δεν περιλαμβάνει καμία ειδική πρόβλεψη για τους επαγγελματίες διεθνών εμπορευματικών μεταφορών και θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ομαλή ροή των εμπορευμάτων προς/μέσω της Ελλάδας! Η ΟΦΑΕ έχει καταθέσει παρέμβαση  από τις 10/08/20, τονίζοντας πως η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου παρεμποδίζει ουσιαστικά και πρακτικά τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς η υποβολή των επαγγελματιών οδηγών σε ιατρικά τεστ και η προσκόμιση του PCR κάθε φορά που εισέρχονται στην Ελλάδα δεν είναι εφικτή για ευνόητους λόγους!

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έχει ήδη καταθέσει τροποποιητική πρόταση για την εξαίρεση των οδηγών διεθνών εμπορευματικών μεταφορών από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, η οποία προς το παρόν εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Για όποια επίσημη νεότερη πληροφορία έχουμε, θα γίνει άμεσα η σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται, πως σε διαφορετική περίπτωση, η εν λόγω απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από 17 Αυγούστου 2020!

Παρακάτω, αναφέρουμε επιγραμματικά τους βασικότερους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω απόφαση στο άρθρο 1:

  • παρ.2 – είσοδος στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα κατά την διάρκεια όλου του 24ωρου, είναι υποχρεωτική για όλους η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test), το οποίο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα, στη χώρα προέλευσης και όχι στην Ελλάδα.
  • παρ. 3 – είσοδος στην Ελλάδα μόνο για φορτηγά οχήματα από Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά, Ευζώνους, Ορμένιο, Νυμφαία, και Κήπους, κατά τις ώρες 07:00 πμ έως 23:00, είναι υποχρεωτική για όλους η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test), το οποίο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα, στη χώρα προέλευσης και όχι στην Ελλάδα.
  • παρ. 4 – Πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις και στη συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.