Τι προτείνουν οι μεταφορείς για το 1,5 δισ. που διατίθεται σε χώρους στάθμευσης φορτηγών

banner-google-news

Η ΕΕ σχεδιάζει να διαθέσει 1,5 δισ. ευρώ για την δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταφορών, Logistics και Τελωνείων (CLECAT), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλούς Στάθμευσης (ESPORG) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Οδικών Μεταφορών (UETR) απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητούν να ληφθούν μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση του ποσού αυτού.

Οι υπογράφοντες την επιστολή πιστεύουν ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 60.000-70.000 ασφαλών θέσεων στάθμευσης φορτηγών τα επόμενα 5-7 χρόνια.

Ευκαιρίες Εργασίας

Στην επιστολή τους αναφέρουν τέσσερις τομείς, που πρέπει να «αντιμετωπιστούν επειγόντως», σε συνεργασία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κλάδου. Είναι οι εξής:

– Πρώτον, θα πρέπει να οργανωθεί κοινή μεγάλη εκστρατεία για να προσεγγιστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη και να αυξηθούν οι αιτήσεις για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.
– Δεύτερον, η ποιότητα των αιτήσεων πρέπει να βελτιωθεί, μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους αιτούντες, από τον ίδιο τον κλάδο.

Επιπλέον, θα πρέπει να εισαχθούν στοχευμένες τροποποιήσεις των κριτηρίων επιλογής, όπως η συμπερίληψη του ολοκληρωμένου δικτύου στα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Να προωθηθούν συνέργιες μεταξύ ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε, παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες συγχρηματοδότησης για σταθμούς φόρτισης υψηλής χωρητικότητας και γενικά για την ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικών καυσίμων για HGV σε SSTPA.

Οι υπογράφοντες την επιστολή πιστεύουν ότι μέσα σε 1-2 χρόνια, τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να «ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητες του κλάδου προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα το πρότυπο EU SSTPAs θα αναγνωριστεί ως το κορυφαίο παγκοσμίως πρότυπο για χώρους στάθμευσης φορτηγών, το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί ευρέως και να εφαρμοστεί σε χώρες και περιοχές πολύ πέρα από την ΕΕ».