Συμβούλιο Ε.Ε. : Σαφέστεροι, δικαιότεροι και πιο αποτελεσματικοί κανόνες για τους οδηγούς φορτηγών

BLUESTAR 728X90

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του  σχετικά με μια βασική μεταρρύθμιση στον τομέα των οδικών μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, τους ειδικούς κανόνες απόσπασης των οδηγών στις διεθνείς μεταφορές, την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών και τη βελτίωση της επιβολής τους. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και της ελευθερίας παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών στους φορείς εκμετάλλευσης. Θα παράσχει επίσης σαφήνεια στον τομέα και θα τερματίσει τις αποκλίνουσες εθνικές ερμηνείες των κανόνων.

«Η σημερινή συμφωνία αφορά την παροχή πιο δίκαιων κανόνων για τους οδηγούς και τις εταιρείες μεταφορών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αρχών ελέγχου. Οι επαγγελματίες οδηγοί θα επωφεληθούν από καλύτερες συνθήκες εργασίας και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη θα κερδίσουν από  τη μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερη γραφειοκρατία. Η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με αυτές τις προτάσεις αποτέλεσε κορυφαία προτεραιότητα για την αυστριακή προεδρία«, δήλωσε ο Norbert Hofer, Υπουργός Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Αυστρίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Ένα βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της επιβολής είναι ο αξιόπιστος τρόπος καταχώρισης όταν και όπου το όχημα έχει διασχίσει ένα σύνορο και να εντοπίσει τις δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης. Η δεύτερη έκδοση του έξυπνου ταχογράφου θα κάνει όλα αυτά αυτόματα. Όλα τα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τη συσκευή αυτή μέχρι τα τέλη του 2024.

Όσον αφορά τις ενδομεταφορές (επιχειρήσεις μεταφορών που εκτελούνται σε μια εθνική αγορά εκτός της χώρας τους), το Συμβούλιο διατηρεί τον ισχύοντα κανόνα που επιτρέπει μέγιστη 3 πράξεις σε 7 ημέρες. Τα βελτιωμένα μέτρα επιβολής θα πρέπει να καταστήσουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης πιο αποτελεσματική. Προκειμένου να αποφευχθεί η συστηματική ενδομεταφορά, θα τεθεί σε εφαρμογή μια περίοδος «απόσυρσης» 5 ημερών πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω επιχειρήσεων ενδομεταφορών στην ίδια χώρα με το ίδιο όχημα.

Ο μεταφορέας θα πρέπει να οργανώσει τα ωράρια εργασίας των οδηγών κατά τρόπον ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες – ή εάν ο οδηγός επιλέξει να λάβει δύο μειωμένες εβδομαδιαίες αναπαύσεις μετά από τρεις εβδομάδες στο δρόμο.

Για να εξασφαλιστούν επαρκείς συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, η τακτική εβδομαδιαία ανάπαυση θα πρέπει να γίνεται εκτός της καμπίνας.

Η μεταρρύθμιση διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες οδηγοί θα επωφεληθούν από την αρχή της ίδιας αμοιβής για την ίδια εργασία στην ίδια θέση. Ο γενικός κανόνας είναι ότι εάν μια επιχείρηση οργανωθεί κατά τρόπο ώστε η σχέση μεταξύ της εργασίας του οδηγού και της χώρας εγκατάστασης να παραμείνει ανέπαφη, ο οδηγός θα πρέπει να αποκλειστεί από τους κανόνες απόσπασης. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται ρητά οι διμερείς μεταφορές. Κατά τη διαδρομή προς τη χώρα προορισμού και κατά την επιστροφή, επιτρέπεται μια επιπλέον δραστηριότητα φόρτωσης / εκφόρτωσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς να εμπίπτει στο καθεστώς απόσπασης ή μηδέν στην έξοδο και μέχρι δύο όταν επιστρέφει. Εξαιρείται επίσης η διαμετακόμιση (transit). Για όλους τους άλλους τύπους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδομεταφορών, το καθεστώς πλήρους απόσπασης θα ισχύει από την πρώτη ημέρα της επιχείρησης.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ