Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

banner-google-news

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Ιανουαρίου 2022 και χρησιμοποιείται ήδη από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών σε όλη τη χώρα. Εκατομμύρια στοιχεία που αφορούν στις ταξινομήσεις των οχημάτων, τις  άδειες κυκλοφορίας, τις άδειες οδήγησης και τις ειδικές άδειες μεταφέρθηκαν σε ένα καινούργιο ψηφιακό περιβάλλον με πολλές δυνατότητες υποστήριξης νέων εφαρμογών.

Ειδικότερα, έγινε μετάπτωση στοιχείων που αφορούσε 13 εκατομμύρια οχήματα και 14 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, 8 εκατομμύρια άδειες οδήγησης και προσαρμογή 150 διοικητικών διαδικασιών σε 5 ομάδες εφαρμογών.

Βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η διαλειτουργικότητά του με  πληροφοριακά συστήματα άλλων Υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό με το προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα που είχε εγκατασταθεί το 1984 και ήταν ανεπτυγμένο στη γλώσσα προγραμματισμού «COBOL».

Σταδιακά, στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα ενσωματώνονται νέες εφαρμογές όπως ο ηλεκτρονικός έλεγχος των δικαιολογητικών για τις μεταβιβάσεις, καθώς και η ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος για τους ελέγχους ΚΤΕΟ και την πληρωμή των τελών Κυκλοφορίας.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασαν τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Υφυπουργός, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ONEX IoT, κ. Κωνσταντίνο Νικολούζο.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς τόνισε:

«Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που διαλειτουργεί με τα υπόλοιπα συστήματα του ελληνικού δημοσίου, μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία που σε πρώτη φάση επιλύουν μια σειρά από καθημερινά ζητήματα, όπως η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τη βάση για την παραγωγή άλλων εργαλείων και εφαρμογών που σχετίζονται ακόμη και με την οδική ασφάλεια».

 Ο Γενικός Διευθυντής της ONEX IoT Κωνσταντίνος Νικολούζος ανέφερε:

«Ο Όμιλος ΟΝΕΧ υλοποίησε με επιτυχία ένα απαιτητικό και στρατηγικής σημασίας έργο, αυτό της μετάπτωσης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και μετάβασής του στη νέα εποχή των νέων τεχνολογιών, για την υποστήριξη 88 περιφερειακών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Ένα έργο που θα συμβάλλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών του Υπουργείου και, κατ’ επέκταση, στην εξυπηρέτηση του πολίτη».