Νέα μέτρα για την πανδημία, δεν εξαιρούνται οι οδηγοί

banner-google-news

Επισημαίνεται ότι τέθηκαν σε ισχύ νέα μέτρα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, και οι επαγγελματίες οδηγοί δεν εξαιρούνται από τους νέους κανονισμούς. Σε ανάρτησή του ο ΟΦΑΕ παρουσιάζει τις περιοχές κινδύνου, και λίστα με την ταξινόμηση χωρών/εδαφών σύμφωνα με το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης του νέου COVID-19.

Οι περιοχές κινδύνου ταξινομούνται ως εξής:

– Πράσινες περιοχές: χώρες όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης των νέων περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες είναι μικρότερο ή ίσο με 1,5 ανά 1000 κατοίκους.
– Κίτρινες περιοχές: χώρες όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης των νέων περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 3 ανά 1000 κατοίκους.
– Κόκκινες περιοχές: χώρες όπου το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης των νέων περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3 ανά 1000 κατοίκους.

Τα άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία από πράσινες περιοχές δεν υπόκεινται σε καραντίνα, ούτε σε απομόνωση ή στην απαίτηση τεστ.
Άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία από κίτρινες περιοχές – συμπεριλαμβανομένων οδηγών φορτηγών οχημάτων και οδηγών μεταφοράς επιβατών – υπόκεινται σε καραντίνα 14 ημερών. Η καραντίνα πρέπει να πραγματοποιείται στο σπίτι του ατόμου, σε δηλωμένη τοποθεσία ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε ειδική τοποθεσία που ορίζεται από τις αρχές.

Εξαιρέσεις από την καραντίνα:

 – τα άτομα που μπορούν να αποδείξουν την πλήρη εμβολιασμό κατά του COVID-19, που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άφιξη στη Ρουμανία. Η απόδειξη του εμβολιασμού γίνεται με το πιστοποιητικό EU Digital COVID.
– άτομα που κατέχουν αρνητική δοκιμή RT-PCR (που ολοκληρώθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την επιβίβαση ή την άφιξη στα σύνορα εάν ταξιδεύουν ανεξάρτητα)
– άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη Ρουμανία, για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη Ρουμανία
– άτομα σε διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από τη στιγμή που εισήλθαν στο έδαφος της χώρας
– διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία ή τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία από κόκκινες περιοχές –συμπεριλαμβανομένων οδηγών φορτηγών οχημάτων και οδηγών μεταφοράς επιβατών– υπόκεινται σε καραντίνα 14 ημερών. Η καραντίνα πρέπει να πραγματοποιείται στο σπίτι του ατόμου, σε δηλωμένη τοποθεσία ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε ειδική τοποθεσία που ορίζεται από τις αρχές.

Εξαιρέσεις από την καραντίνα:

 – άτομα που μπορούν να αποδείξουν την πλήρη εμβολιασμό κατά του COVID-19, που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άφιξη στη Ρουμανία. Η απόδειξη του εμβολιασμού γίνεται με πιστοποιητικό EU Digital COVID.
– άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη Ρουμανία, για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη Ρουμανία. Η απόδειξη της μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 γίνεται από το πιστοποιητικό EU Digital COVID.
– άτομα που διαμένουν στη Ρουμανία για λιγότερο από 3 ημέρες (72 ώρες) και έχουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη από ιό SARS-CoV-2, που ολοκληρώθηκαν όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν επιβιβαστούν ή φτάσουν στα σύνορα εάν ταξιδεύουν ανεξάρτητα. Εάν τα άτομα δεν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 3 ημερών (72 ώρες), θα τεθούν σε καραντίνα για περίοδο 14 ημερών, ξεκινώντας από την τέταρτη ημέρα μετά την είσοδο στο ρουμανικό έδαφος. Η απόδειξη της αρνητικής δοκιμής για το COVID-19 γίνεται από το πιστοποιητικό EU Digital COVID.
– διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία ή τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
– άτομα σε διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός 24 ωρών από τη στιγμή που εισήλθαν στο έδαφος της χώρας.

Για άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία (συμπεριλαμβανομένων οδηγών φορτηγών οχημάτων και οδηγών μεταφοράς επιβατών) από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία, το Νεπάλ, τη Νότια Αφρική και την Ινδία, ισχύουν μόνο οι ακόλουθες εξαιρέσεις από το μέτρο καραντίνας:
– τα άτομα που μπορούν να αποδείξουν την πλήρη εμβολιασμό κατά του COVID-19, που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άφιξη στη Ρουμανία. Η απόδειξη του εμβολιασμού γίνεται με το πιστοποιητικό EU Digital COVID.
– άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο στη Ρουμανία, για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερομηνία εισόδου στη Ρουμανία. Η απόδειξη της μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 γίνεται από το πιστοποιητικό EU Digital COVID.

Επισυνάπτεται η λίστα με την ταξινόμηση χωρών / εδαφών σύμφωνα με το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης του νέου COVID-19. Σύμφωνα με τον κατάλογο, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται σε κίτρινη ζώνη και το ΗΒ και η Κύπρος βρίσκονται στην κόκκινη ζώνη.

ΛΙΣΤΑ ΧΩΡΩΝ