Μελέτη της ACEA για τη ρύθμιση των κατάλληλων ορίων θορύβου των οχημάτων

banner-google-news

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης της ΕΕ, «Προς μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος». Στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Περιλαμβάνει μια σειρά βασικών στόχων για το 2030, και ένας από αυτούς είναι η μείωση κατά 30% του ποσοστού των ανθρώπων που εκτίθενται χρόνια στον θόρυβο των μεταφορών.

Ως μέρος της ανανεωμένης έμφασης στην πολιτική περιβαλλοντικού θορύβου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές ήχου των οχημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) σύμφωνα με δημοσίευμά της επισημαίνει ότι έχει δεσμευτεί στους στόχους αυτού του σχεδίου δράσης. Προκειμένου να εξετάσει πώς μπορεί να μειωθεί η ηχορύπανση από τις μεταφορές, ανέθεσε στην ATEEL τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τις «Μελλοντικές οριακές τιμές ήχου για έγκριση τύπου για οχήματα κατηγορίας M & N».

Αυτή η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2022, παρέχει μια εις βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις θορύβου που σχετίζονται με τις μεταφορές. Εξετάζει τις τιμές έγκρισης τύπου οχήματος και ορίζει σενάρια που διερευνούν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των μειωμένων οριακών τιμών ήχου σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατ’ επέκταση, εξετάζει επίσης τη θέσπιση εναλλακτικών και συμπληρωματικών μέτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

shutterstock_646302484

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης:

  1. Η μείωση της επιβάρυνσης του περιβαλλοντικού θορύβου για τους ευρωπαίους πολίτες είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και έχει καθοριστεί ένας σαφής οδικός χάρτης μέσω του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο διείσδυσης νέων οχημάτων στην αγορά, ο περιβαλλοντικός θόρυβος θα συνεχίσει να μειώνεται, ακόμη και χωρίς περαιτέρω νομοθεσία.
  3. Ο θετικός αντίκτυπος των νέων οχημάτων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με πρόσθετα μέτρα, όπως επιφάνειες δρόμων χαμηλού θορύβου, ειδικά για περιοχές hotspot, και την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων, όπως παράθυρα που προσφέρουν ηχομόνωση και θερμομόνωση.
  4. Η ηλεκτροκίνηση θα έχει θετική επίδραση, αλλά κυρίως για τους θορύβους ενός συμβάντος.
  5. Απαιτείται μείωση των μεμονωμένων θορύβων, με συνεπείς ελέγχους των παράνομων τροποποιήσεων των οχημάτων ή/και των εξαρτημάτων τους και της αντικοινωνικής οδήγησης.
  6. Τα μέτρα που μειώνουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα εργαλεία αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου (noise mapping).
  7. Η πρόοδος της τεχνολογίας προς πιο αθόρυβα οχήματα δεν λαμβάνεται υπόψη στα εργαλεία χαρτογράφησης θορύβου της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, οι χάρτες θορύβου τείνουν να εκτιμούν τις πηγές ήχου ως πιο δυνατές από ό, τι είναι στην πραγματικότητα.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και οι προμηθευτές τους αναλαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη τους για τη μείωση του θορύβου από τη μεταφορά, υποστηρίζει η ACEA. Συμπληρώνει επίσης ότι απαιτείται υποστήριξη από άλλους ενδιαφερομένους, ιδιαίτερα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αθόρυβων οχημάτων στην καθημερινή οδική κυκλοφορία και να σημειωθεί πρόοδος στη μείωση του θορύβου.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη