Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν εφαρμογή των νόμων, οδικούς ελέγχους και ελέγχους των εταιρειών

banner-google-news

Η 8η Ιουλίου σηματοδοτεί την ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δέσμη Μέτρων για την Κινητικότητα πριν από ένα χρόνο, η οποία καθορίζει νέους κανόνες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών στις εμπορευματικές και επιβατικές οδικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. εγκρίθηκαν με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών. Επίσης, με σκοπό να καθοριστούν δίκαιοι και σαφείς κανόνες σε έναν κατά τα άλλα απορυθμισμένο τομέα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ETF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταχρηστικές πρακτικές και έλλειψη εφαρμογής -λόγω ασαφών κανόνων της Ε.Ε. στο παρελθόν- είχαν γίνει ο κανόνας, σε μεγάλο βαθμό, της ευρωπαϊκής αγοράς οδικών μεταφορών.

Εντούτοις, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την εφαρμογή των νέων κανόνων, επισημαίνει η Ομοσπονδία. Αναφορές συνεργατών της δείχνουν ότι οι κανόνες δεν τηρούνται από ορισμένα μέρη της αγοράς, ούτε εφαρμόζονται με συνέπεια από όλες τις αρχές των Κρατών-Μελών.

Αυτό αφορά κυρίως τους κανόνες που ισχύουν από πέρυσι το καλοκαίρι/φθινόπωρο, σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης· την απαγόρευση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης στην καμπίνα· και την υποχρέωση μιας εταιρείας να οργανώνει το έργο των οδηγών της έτσι, ώστε να επιτρέπει στους οδηγούς να επιστρέφουν κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες στον τόπο κατοικίας τους ή σε ένα επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας.

Μια πρόσφατη μελέτη της ETF (εδώ) σχετικά με την κόπωση των οδηγών, που πραγματοποιήθηκε με βάση μια έρευνα σε περισσότερους από 2.800 επαγγελματίες οδηγούς από όλη την Ευρώπη, έδειξε ότι ο οδικός τομέας επηρεάζεται από την κόπωση των οδηγών, λόγω κακών συνθηκών εργασίας και μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ. 66% των ερωτηθέντων οδηγών λεωφορείων και πούλμαν και 60% των ερωτηθέντων οδηγών φορτηγών ανέφεραν ότι έπρεπε να οδηγούν ενώ ήταν κουρασμένοι σε τακτική βάση. Κατά συνέπεια, περισσότερο από το ένα τέταρτο των οδηγών ανέφεραν ότι είτε κοιμήθηκαν στο τιμόνι κατά την οδήγηση ή ότι προκάλεσαν ατύχημα τον περασμένο χρόνο.

Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τμήματα του ευρωπαϊκού τομέα οδικών μεταφορών εξακολουθούν να κατακλύζονται από απατεώνες, εμπορία ανθρώπων και κλοπές. Αν και ορισμένες από αυτές τις πρακτικές δεν παραβιάζουν τη Δέσμη Μέτρων για την Κινητικότητα, είναι ωστόσο εγκληματικές, παραμένουν, και έχουν γίνει κοινή πρακτική σε ορισμένα μέρη της αγοράς.

Το Πακέτο Κινητικότητας μπορεί πράγματι να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των οδηγών και να αντιμετωπίσει μεγάλο μέρος των καταχρήσεων που παρατηρούνται στον τομέα, αλλά απαιτεί την εφαρμογή των κανόνων.

Το ETF, επομένως, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εντείνουν τη δράση τους, να δώσουν προτεραιότητα και να επενδύσουν πολύ περισσότερο στην εφαρμογή των νόμων, συμπεριλαμβανομένων των οδικών ελέγχων και των εταιρικών ελέγχων. Η εφαρμογή θα είναι επίσης σημαντική τους μήνες που ακολουθούν, όταν θα εφαρμοστεί το επόμενο μέρος των νέων κανόνων, όπως αυτοί που αφορούν τους κανόνες απόσπασης και τις ενδομεταφορές. Οι κανόνες είναι καλοί στο βαθμό που εφαρμόζονται, επισημαίνει η ETF.