Δυνατό ξεκίνημα για τη SSAB το 2022, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία

banner-google-news

Η τραγική κατάσταση στην Ουκρανία επηρέασε το πρώτο τρίμηνο του 2022 με πολλούς τρόπους. Η SSAB διέκοψε τις πωλήσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία και τις νέες αγορές μεταλλεύματος και άνθρακα από τη Ρωσία μέχρι νεωτέρας. Έχουν εισαχθεί αρκετά μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες, αλλά υπάρχει κίνδυνος διαταραχών που σχετίζονται με κυρώσεις και άλλες συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος ανέβασε τις τιμές των πρώτων υλών και του χάλυβα. Η πρόσληψη παραγγελιών αυξήθηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, καθώς οι πελάτες ήθελαν να εξασφαλίσουν την προμήθεια χάλυβα.

Το πρώτο τρίμηνο της SSAB χαρακτηρίστηκε από υψηλές τιμές χάλυβα και τα κέρδη αυξήθηκαν σε επίπεδο ρεκόρ. Τα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν σε 8.377 SEK εκατομμύρια. Οι καθαρές ταμειακές ροές ήταν 2,9 δισ. SEK για το πρώτο τρίμηνο και ο Όμιλος είχε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 5,7 δισ. SEK στο τέλος του πρώτου τριμήνου.
Τα λειτουργικά κέρδη της SSAB Special Steels αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό 2.104 (914) εκατ. SEK και το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε στο 26,7% (17,8%).

Τα λειτουργικά κέρδη της SSAB Europe αυξήθηκαν σε 3.250 (758) εκατ. SEK και το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε στο 25,7% (8,6%). Τα λειτουργικά κέρδη της SSAB Americas αυξήθηκαν σε 2.992 SEK (258) εκατομμύρια και το περιθώριο αυξήθηκε στο 40,1% (7,1%).

Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι προοπτικές για τη ζήτηση και τις αποστολές χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω ζητημάτων με τις προμήθειες εξαρτημάτων στον κλάδο των οχημάτων, καθώς και τα σημεία συμφόρησης που συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αλυσίδες logistics.