COVID-19 & Επαγγελματίες Οδηγοί – Οι οδηγοί Διεθνών Μεταφορών στην πρώτη γραμμή

SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

Ενώ η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος της πανδημίας του Κορωνοϊού και εκατομμύρια άνθρωποι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους, οι οδηγοί φορτηγών διεθνών μεταφορών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και ταξιδεύουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, για να εξασφαλίσουν την επάρκεια ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Συναντούν κλειστά σύνορα και μεγάλες καθυστερήσεις στους συνοριακούς δρόμους εξαιτίας της αυξημένης κίνησης. Λόγω των υγειονομικών ελέγχων και των ελέγχων ασφαλείας, στα σύνορα Πολωνίας-Γερμανίας, στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στο Βερολίνο έπρεπε να περιμένουν 7 ώρες. Στα ουκρανικά σύνορα η αναμονή ξεπέρασε τις 37 ώρες!

Αναγνώστης μας, επαγγελματίας οδηγός, ανέφερε την κατάσταση που έζησε στο πέρασμα της Μάγχης από το Calais στο Dover. Εκτός από τη μεγάλη καθυστέρηση, χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας και προφύλαξης, οδηγοί απ’ όλο  τον κόσμο μεταφέρονται από τις αποβάθρες επιβατών μέχρι το βαγόνι στριμωγμένοι μέσα σ’ ένα λεωφορείο, 20-25 άτομα. Και 40-45 άτομα συνωστίζονται στον τεχνητό αέρα του βαγονιού, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας έλεγχος, καμία θερμομέτρηση, εκτεθειμένοι στον κίνδυνο του Κορωνοϊού.

Οι σταθμοί φορτηγών κλείνουν, λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τα εστιατόρια. Έτσι ένα ακόμη πρόβλημα για τους οδηγούς φορτηγών παρουσιάστηκε αιφνιδίως: Πού θα κάνουν ντους; Πού θα φάνε; Πού θα βρουν τουαλέτες;

Σε όλες τις χώρες τα σύνορα κλείνουν για όλους, εκτός από τους οδηγούς φορτηγών, που μάχονται στην πρώτη γραμμή. Τους χρωστάμε, εκτός από ένα μεγάλο και ζεστό «ευχαριστώ», σεβασμό, ενδιαφέρον και μέριμνα για την υγεία και την ευημερία τους.

Αυξάνονται οι ώρες οδήγησης και μειώνεται η ανάπαυση των οδηγών μεταφορών εξαιτίας του COVID-19

Νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις μεταφορών από την Αρχή Οδικής Ασφάλειας και τη Διεύθυνση Μεταφορών, Τουρισμού και Αθλητισμού της ΕΕ. Ισχύουν από τις 18 Μαρτίου 2020 έως τις 16 Απριλίου 2020, και θα επανεξετάζονται κάθε εβδομάδα.

– Αυξάνεται το όριο οδήγησης ανά δεκαπενθήμερο από 90 ώρες σε 112 ώρες. Οι οδηγοί θα μπορούν να οδηγήσουν μέχρι 56 ώρες -το ανώτατο όριο- κάθε συνεχή εβδομάδα, μέχρι την επόμενη ειδοποίηση.

– Οι κανόνες σχετικά με την εβδομαδιαία ανάπαυση αλλάζουν κι αυτοί. Μειώνεται η ανάπαυση των οδηγών σε 24 ώρες κάθε συνεχή εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου χαλάρωσης των κανόνων εργασίας τους. Οι οδηγοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τουλάχιστον μία τακτική εβδομαδιαία ανάπαυση. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία απαίτηση για αποζημίωση, όταν λαμβάνεται μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση.

Οι αλλαγές αυτές είναι μια προσωρινή επείγουσα παρέκκλιση όσον αφορά ορισμένες διατάξεις των κανόνων της ΕΕ για την οδήγηση και την ανάπαυση, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Θα ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις μεταφορών και τους οδηγούς που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ώρας εργασίας του οδηγού της ΕΕ και των κανόνων ταχογράφου, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού με πετρέλαιο κλπ.). Τονίζεται όμως ότι προέχει η ασφάλεια των οδηγών και δεν πρέπει να αναμένεται να οδηγούν ενώ είναι κουρασμένοι. Οι εργοδότες παραμένουν υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων τους και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου. Η πρακτική εφαρμογή αυτής της προσωρινής χαλάρωσης των κανόνων θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους εργοδότες με τους οδηγούς τους.

3 (Medium)

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών

Ζητείται από τους φορείς εκμετάλλευσης βαρέων φορτηγών οχημάτων να μετριάσουν τους κινδύνους να σταματήσουν οι μεταφορές και να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων. Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις, και να καταγράφονται οι επιπλέον ώρες που προέρχονται από την κρίση του Coronavirus.

Οι οδηγοί πρέπει να καταγράφουν στο πίσω μέρος των αναλογικών ή ψηφιακών ταχογράφων (μόλις ολοκληρώσουν την ημερήσια περίοδο εργασίας τους) τους λόγους για τους οποίους υπερέβησαν τα προβλεπόμενα όρια. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήματα κατά τις επιθεωρήσεις.

Πρέπει να τεκμηριώνονται και να αποδεικνύονται σε ελέγχους, οι λόγοι για τους οποίους οι φορείς εκμετάλλευσης βαρέων οχημάτων εφαρμόζουν μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την αύξηση ωρών οδήγησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 12 μήνες. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους κανόνες χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης πρέπει να είναι η τελευταία λύση.

Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης των οδηγών από τον COVID-19

Η Ο.Φ.Α.Ε. και η Π.Σ.Χ.Ε.Μ. προτείνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία των επαγγελματιών οδηγών κατά την στάθμευση και κατά τη διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των εταιρειών:

«Κατά την διαδικασία στάθμευσης και κατά την είσοδο και παραμονή των φορτηγών οχημάτων στις εγκαταστάσεις των εταιρειών για φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων, οι οδηγοί οφείλουν:

Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης (χρήση χειρουργικής μάσκας, γαντιών, αντισηπτικών, προστατευτικά παπουτσιών μιας χρήσης κλπ), τα οποία πρέπει να διατηρούν μόνιμα εντός της καμπίνας τους, να μεριμνούν για τον συχνό καθαρισμό εντός του χώρου της καμπίνας των οδηγών (τιμόνι, ταμπλό, λεβιέ ταχυτήτων κλπ) για την αυτοπροστασία τους όπως επίσης και για τον συχνό αερισμό της καμπίνας

να ακολουθούν πιστά τους κανόνες που ορίζουν  οι εταιρείες τις οποίες επισκέπτονται για φόρτωση/εκφόρτωση καθώς και τα μέτρα προστασίας που τυχόν έχουν λάβει οι εταιρείες

Συνίσταται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η ανάπαυση των οδηγών όταν κινούνται καθ’ οδόν, αποκλειστικά σε χώρους στάθμευσης, η παραμονή των οδηγών στην καμπίνα του οχήματος, η αποφυγή επαφής με άλλα άτομα και η τήρηση των αποστάσεων και λοιπών μέτρων προστασίας

Όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατά την διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας, οι οδηγοί συνίσταται να παραμένουν σε χώρο όπου θα μπορούν να επιτηρούν την διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας από άλλα άτομα,

Η ανταλλαγή συνοδευτικών εγγράφων με τους εκπροσώπους της εταιρίας ή και οποιοδήποτε άλλο άτομο, να γίνεται αποκλειστικά με την χρήση γαντιών μιας χρήσης και χειρουργικής μάσκας

Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας με όσους έρχονται σε συνεργασία

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς επίσης και με την δική σας πολύτιμη συνεργασία, παρακολουθούμε καθημερινά ότι νεότερο προκύπτει και δεσμευόμαστε ότι θα σας προτείνουμε κάθε επιπλέον απαραίτητο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας καθώς και της δικής σας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση».

6 (Medium)

Με ειδική πτήση τσάρτερ επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 13 μεταφορείς που είχαν εγκλωβιστεί στα σύνορα Ιράκ – Τουρκίας

‘Έλαβε τέλος η μεγάλη περιπέτεια των Ελλήνων οδηγών-μεταφορέων, που κράτησε 25 μέρες. Μια περιπέτεια που την αντιμετώπισαν με υπομονή, κουράγιο και κατανόηση.

Οι επαγγελματίες οδηγοί εκτελούσαν διεθνή μεταφορά προς το Ιράκ, όταν στις 29.02.20, κι ενώ βρισκόντουσαν σε ιρακινό έδαφος, η Τουρκία ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων της και με το Ιράκ, ως μέτρο περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, στις οποίες συμμετείχε και η ΟΦΑΕ, και σε συνεχή επαφή του υπουργείου Μεταφορών με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Τουρκία και στο Ιράκ, βρέθηκε λύση στη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι οδηγοί-μεταφορείς. Επέστρεψαν στην Ελλάδα με ειδική πτήση charter, ναυλωμένη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά την απαγόρευση πτήσεων που υφίσταται στο Ιράκ λόγω του κορωνοϊού.

Υποχρεώθηκαν όμως ν’ αφήσουν τα φορτηγά τους στο Ερμπίλ του Ιράκ, για άγνωστο χρονικό διάστημα. Γι΄ αυτό, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει προχωρήσει σε ενέργειες, για να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη οικονομική ζημία που υφίστανται.

Δημιουργούνται «πράσινες λωρίδες» ταχείας κυκλοφορίας για την αποσυμφόρηση των φορτηγών και τη ροή των αγαθών εντός της Ε.Ε.

Οι υπουργοί Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να στηρίξουν την πρόταση για δημιουργία πράσινων λωρίδων, για την απρόσκοπτη ροή των αγαθών. Προτεραιότητα έχουν βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, καθώς και ζωτικής σημασίας φαρμακευτικός και προστατευτικός εξοπλισμός.

Άρση των μέτρων που περιορίζουν την κυκλοφορία φορτηγών στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους

Ο στόχος αυτών των νέων, επειγόντων μέτρων για τον COVID-19 είναι η προστασία της υγείας και η διαθεσιμότητα των αγαθών και των βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.

«Το πλήρες κλείσιμο των συνόρων φαίνεται να είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να προστατέψουμε τους πολίτες μας. Όμως όλοι εξαρτιόμαστε από τις εισαγωγές από άλλα κράτη-μέλη, για να διατηρήσουμε τις προμήθειές μας αδιάλειπτα. Η διασφάλιση ανεμπόδιστης μεταφοράς βασικών αγαθών όπως τα τρόφιμα και ο φαρμακευτικός εξοπλισμός εγγυάται ότι η κρίση δεν θα μετατραπεί σε καταστροφή. Εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον όταν πρόκειται για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των καταναλωτών, Πέτρα ντε Σούντερ.

«Είναι απαραίτητο να ξεμπλοκάρουμε τα σύνορα», επισήμανε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν. «Έχουμε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα. Η ροή των αγαθών πρέπει να είναι απρόσκοπτη. Χρειαζόμαστε τα αγαθά αυτά για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

Μηνύματα αλληλεγγύης προς τους οδικούς μεταφορείς. Τι να περιμένουν στην πράξη;

Μηνύματα ενότητας και αλληλεγγύης δέχονται τον τελευταίο καιρό οι Μεταφορείς, καθώς αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η κρίσιμη συμβολή του κλάδου τους στη ροή ζωτικών αγαθών στις χώρες της ΕΕ. Χειροκρότημα και αναρτήσεις πανό, ενώ ο  COVID-19 εξαπλώνεται. Ευχαριστίες από υπουργούς και προέδρους για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, ενώ τα προβλήματα του κλάδου εντείνονται: αύξηση ωρών εργασίας, μείωση ανάπαυσης, χαμηλοί μισθοί, αυξημένες τιμές στα διόδια, ατέλειωτες ουρές και πολύωρη αναμονή στα σύνορα.

logisticks-fotos (13)

Στo YouΤruck.gr δημοσιεύουμε τα κείμενα που μας στέλνετε, ειδικά όταν αυτά εκφράζουν την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και την αναγνώριση του έργου των Μεταφορέων σ΄ αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Λαμβάνουμε μηνύματα από απλούς πολίτες που ευχαριστούν τους μεταφορείς για την προσφορά τους, από μέλη των οικογενειών τους, που εύχονται να είναι οι δικοί τους καλοτάξιδοι.

Από τους φορείς όμως που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι για να λυθούν τα προβλήματα των μεταφορέων, περιμένουμε  -εκτός από ευχές και εκδηλώσεις συμπαράστασης, που είναι πάντα καλοδεχούμενες- και δράσεις που θα αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον κλάδο.

Οι Μεταφορείς εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από τον COVID-19

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι στα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από τον Κορωνοϊό εντάσσονται πλέον οι οδικοί μεταφορείς και το σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών: οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων.

Το YouTruck.gr και το περιοδικό Επαγγελματικό Όχημα υποστήριξαν ενεργά το αίτημα των μεταφορέων να ενταχθούν κι αυτοί στα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση, με δημοσίευση και προβολή του αιτήματος αυτού από τις οικείες ενώσεις του κλάδου των Μεταφορέων:

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για την εξαίρεση των Μεταφορέων από τα έκτακτα μέτρα στήριξης (ΟΦΑΕ)

Γιατί οι οδικοί μεταφορείς δεν εντάσσονται στα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από τον COVID-19; (ΠΣΧΕΜ)

Βρισκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών οδηγών και ανοίγουμε δίαυλο επικοινωνίας για να ακουστούν οι απόψεις, τα ερωτήματα και τα παράπονά τους.
Μπείτε στη σελίδα μας youtruck.gr στο facebook  και στείλτε μας τα ερωτήματα, τις απόψεις και τις φωτογραφίες σας. Εναλλακτικά μπορείτε να τα στείλετε στο info@youtruck.gr  Εμείς θα φροντίσουμε να τα δημοσιεύσουμε και να τα μεταφέρουμε στους αρμόδιους φορείς για τις απαντήσεις και την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων και των παραπόνων σας.

 

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ