Αποτελέσματα-ρεκόρ για την SSAB το 2021 – Θετικές οι προοπτικές για το α’ τρίμηνο 2022

banner-google-news

Το 2021 σημειώθηκαν αποτελέσματα ρεκόρ για την SSAB, η οποία  ενίσχυσε τη θέση της ως κινητήρια δύναμη στην πράσινη μετάβαση στη βιομηχανία χάλυβα. Τα λειτουργικά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν σε 6.961 σουηδικές κορόνες και τα κέρδη του έτους ανήλθαν σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ 18.837 εκατ. σ.κ. Οι καθαρές ταμειακές ροές ήταν ισχυρές και ανήλθαν σε 12,4 δισ. σ.κ. για ολόκληρο το έτος, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 2,3 δισ. σ.κ. Ο Όμιλος είναι πλέον απαλλαγμένος από χρέη. Το μείγμα προϊόντων βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους. Η SSAB Special Steels αύξησε τις αποστολές σε 1,46 εκατομμύρια τόνους και η SSAB Europe αύξησε το μερίδιό της σε προϊόντα premium στο 43%.

Τα λειτουργικά κέρδη της SSAB Special Steels για το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν σε 1.540 εκατ. σ.κ και το λειτουργικό περιθώριο στο 23,5%. Οι χάλυβες υψηλής αντοχής της SSAB υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τις στρατηγικές βιωσιμότητας των πελατών της και τον στόχο τους να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την απόδοση βιωσιμότητας σε μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό.

Οι προοπτικές για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι βασικά θετικές, αν και με συνεχή αβεβαιότητα λόγω έλλειψης εξαρτημάτων σε αρκετούς από τους πελάτες του ομίλου, καθώς και σημείων συμφόρησης στις αλυσίδες logistics, κυρίως υπό το πρίσμα της αυξανόμενης εξάπλωσης του Covid-19.

Η SSAB ηγείται της πράσινης μετάβασης της βιομηχανίας χάλυβα μέσω της μοναδικής πρωτοβουλίας HYBRIT, την οποία προωθεί μαζί με τους συνεργάτες της. Η ζήτηση για χάλυβα χωρίς χρήση ορυκτών καυσίμων παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη και σε αυτό το πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο της SSAB έλαβε μια στρατηγική απόφαση να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση της εταιρείας. Η φιλοδοξία είναι να εξαλειφθούν ουσιαστικά όλες οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 15 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο που ανακοινώθηκε νωρίτερα. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν εγκαίρως οι απαραίτητες υποδομές, καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς ορυκτά.