Αυστηρότεροι οι κανονισμοί στη Γερμανία, δεν εξαιρούνται οι οδηγοί φορτηγών

Αυστηρότεροι κανονισμοί ισχύουν από τις 24 Νοεμβρίου στη Γερμανία, όσον αφορά τη χρήση μέσων μεταφοράς αλλά και την πρόσβαση στους χώρους εργασίας.

Αποτελέσματα Έρευνας “Βαρόμετρο Αγοράς–COVID-19 και Εφοδιαστική Αλυσίδα”
banner-google-news

Πρόσβαση στις επιχειρήσεις θα έχουν μόνο όσοι διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, είτε αρνητικό τεστ κορωνοϊού. Ο κανονισμός θα ισχύει ως τις 19 Μαρτίου 2022 και μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες.

Οι απασχολούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δείξουν στον εργοδότη το πιστοποιητικό είτε εμβολιασμού είτε ανάρρωσης. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα πρέπει παρουσιάσουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού. Οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι υποχρεωμένοι να το ελέγχουν καθημερινά και να το καταγράφουν. Εκτός αυτού θα πρέπει να αναλάβουν τα έξοδα για δυο τεστ την εβδομάδα στους εργαζόμενους. Ένα επιπλέον τεστ την εβδομάδα πληρώνεται από το κράτος. Αν χρειαστεί και άλλο, θα πρέπει να το πληρώνει ο εργαζόμενος από την τσέπη του. Ο κανονισμός ισχύει και για άτομα που για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

Έως και 25.000 ευρώ πρόστιμο πληρώνουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι που παραβιάζουν τον κανονισμό. Ο κανονισμός αυτός ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών, για την είσοδό τους σε σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης.