Η ACEA και ο Κανονισμός της Ε.Ε. για τις Μπαταρίες Αυτοκινήτων

banner-google-news

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δηλώνει ότι υποστηρίζει τον στόχο των οδικών μεταφορών με ουδέτερο άνθρακα έως το 2050. Από κανονιστική άποψη, ο προτεινόμενος Κανονισμός της ΕΕ για τις μπαταρίες θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή από άνθρακα των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ωστόσο, η ACEA πιστεύει ότι η τρέχουσα πρόταση περιλαμβάνει πολλές ακούσιες ελλείψεις που μπορεί να εμποδίσουν το δυναμικό των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της διαδικασίας ηλεκτροδότησης.

Οι αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να υπονομεύσουν τις προσπάθειες να γίνουν οικονομικά προσιτά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και, ως αποτέλεσμα, να έχει αποτρέψει μια γρήγορη ανανέωση του στόλου με ηλεκτρικά οχήματα.

Επισημάνσεις-κλειδί της ACEA

  1. Οι μπαταρίες πρέπει να γίνουν βιώσιμες, υψηλής απόδοσης και ασφαλείς.
  2.  Χαιρετίζουμε την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να επανεξεταστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις κατά τη στιγμή της εφαρμογής, για να προσδιοριστεί η καταλληλότητά τους.
  3. Ο προτεινόμενος Κανονισμός για τις Μπαταρίες πρέπει να αποφεύγει την επαχθή διπλή ρύθμιση.
  4. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για την επαρκή προετοιμασία των παραγωγών και των αλυσίδων εφοδιασμού.
  5. Ο προτεινόμενος Κανονισμός δεν πρέπει να εμποδίζει την καινοτομία, καθώς θα επιβραδύνει τη διαδικασία ηλεκτροκίνησης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.
  6. Ο παραγωγός πρέπει να έχει το δικαίωμα να οργανώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων του προϊόντος του.

Βασικές συστάσεις της ACEA προς την ΕΕ

1. Εξασφαλίστε υλοποιήσιμη εφαρμογή.
2. Προτιμήστε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς.
3. Αναπτύξτε ένα τυποποιημένο τεστ για την κατάσταση της υγείας.
4. Αποτελεσματική χρήση των πόρων για την προώθηση της κυκλικότητας σε οποιαδήποτε αλυσίδα αξίας.
5. Διευκρινίστε τους ρόλους και τις ευθύνες των παραγωγών (EPR).
6. Εξετάστε άλλες μεθοδολογίες υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα.
7. Αποφύγετε τη διπλή ρύθμιση σχετικά με τις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής.
8. Αναθεώρηση των απαιτήσεων πληροφόρησης και αναφοράς.
9. Αναγνωρίστε τη συνεχιζόμενη εργασία για τη δέουσα επιμέλεια.
10. Χρησιμοποιήστε συνεπείς ορισμούς για τη συλλογή απορριμμάτων μπαταριών.
11. Εξετάστε τον αντίκτυπο των πράσινων διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις.
12. Διατηρήστε όριο 2kWh για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.
13. Αναθεωρήστε τον ορισμό των μπαταριών αυτοκινήτων.