18.800 φορτία κατάσχεσαν τα τελωνεία στην Κίνα για παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας

banner-google-news

 

Συνολικά 25,41 εκατομμύρια αγαθά  (18.800 φορτία) που ήταν ύποπτα για παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατάσχεσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων στην Κίνα τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021. Στο πλαίσιο της ενισχυμένης προσπάθειας για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα φορτία εντοπίστηκαν και περιορίστηκαν στη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου, σύμφωνα με την GAC.

Τα τελωνεία σε όλη την κινεζική επικράτεια ενέκριναν 4.491 αιτήσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την ίδια περίοδο.

Από τις αιτήσεις αυτές, οι 3.930 ήταν σχετικές με δικαιώματα εμπορικού σήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.

Οι τελωνειακές υπηρεσίες υποσχέθηκαν την πιο δυναμική επιβολή του νόμου, ανακοινώνοντας ότι μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στο διασυνοριακό εμπόριο, στην ταχεία διανομή αγαθών, αλλά και σε άλλα σημαντικά κανάλια διανομής προϊόντων, όπως και σε διάφορους τρόπους μεταφοράς προϊόντων.