Η Trastor επενδύει σε κτίρια logistics στο Θριάσιο Πεδίο

banner-google-news

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση οικοπέδου επιφανείας 16.013,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Μελίσσια στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσω της 100% θυγατρικής ΔΩΡΙΔΑ Κτηματική Α.Ε. Το τίμημα για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε σε €800.000. Σε συνέχεια της εν λόγω επένδυσης, η θυγατρική έχει στην ιδιοκτησία της ενιαία οικοπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 78.700 τ.μ., έναντι του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο. Σκοπεύει να αναπτύξει στη νέα έκταση κτίριο αποθήκευσης και διανομής με πιστοποίηση LEED, διαμορφώνοντας με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κέντρο αποθήκευσης και διανομής συνολικής επιφάνειας 31.300 τ.μ.

O κ. Τάσος Καζίνος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, με αφορμή την πραγματοποίηση της επένδυσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έπειτα από διαδοχικές επενδύσεις ύψους €29,4εκατ. σε κτίρια logistics, η Trastor συνεχίζει να αυξάνει το συνολικό αποτύπωμά της στον κλάδο και σκοπεύει να εφαρμόσει τα νέα πρότυπα της αειφόρου ανάπτυξης και βιωσιμότητας στην κατασκευή του συγκεκριμένου ακινήτου. Η αγορά του εν λόγω οικοπέδου εξασφαλίζει τόσο την ανάπτυξη της λειτουργίας των υφιστάμενων μισθωτών του πιο σύγχρονου κέντρου διανομής στην περιοχή, όσο και σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους της εταιρείας μας».