Τι λέει η IRU για τον Φάκελο Uber και τις επιχειρήσεις μεταφορών

banner-google-news

Με αφορμή τ στοιχεία που ήρθαν στο φως, σχετικά με τις παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές της Uber, η IRU σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει την υποστήριξή της στο δικαίωμα κάθε εργαζομένου για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, είτε είναι μισθωτός είτε αυτοαπασχολούμενος.

Σημειώνει ότι οι οδηγοί είναι το πιο σημαντικό μέρος κάθε επιτυχημένης μεταφοράς και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων με την ένταξη στα κοινωνικά και φορολογικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας έχουν ρίξει φως σε ένα ζήτημα που παραμελήθηκε σε μεγάλο βαθμό: τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, που οι πελάτες μπορεί να βλέπουν ως ανταγωνιστές.

Όταν αντιμετωπίζουν προβληματικές δομές αυτοαπασχόλησης από ορισμένες ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ πρέπει να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών και των επιχειρήσεων και φορέων τακτικών μεταφορών, σημειώνει η IRU.

«Οι χειριστές ταξί, πούλμαν και φορτηγών, για παράδειγμα, λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις σε τοπικό, εθνικό, ακόμη και σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε η Διευθύντρια Συνηγορίας της ΕΕ της IRU, Raluca Marian.

«Οι επικείμενες διατάξεις της ΕΕ για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες θα πρέπει να στοχεύουν σε ανεύθυνες ψηφιακές πλατφόρμες και να αποφεύγουν την πρόκληση ακούσιας βλάβης σε καθιερωμένες επιχειρήσεις και φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, προσθέτοντας στο γραφειοκρατικό τους βάρος. Ενώ υποστηρίζουμε την πρόθεση του νομοθέτη να ρυθμίσει τις παράνομες πρακτικές, προτρέπουμε τους νομοθέτες να εξετάσουν τις υπάρχουσες διαφορές στην αγορά, στις επερχόμενες συζητήσεις του Ευρωκοινοβουλίου», συνέχισε η Raluca Marian.

Η IRU ενέκρινε προηγουμένως ένα έγγραφο σχετικά με την Οδηγία Εργαζομένων σε Πλατφόρμες, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή της για μια προσεκτική προσέγγιση, που λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των μεταφορέων.

«Πάντα προσπαθούσαμε να μεταδώσουμε το μήνυμα του κλάδου, συμμετέχοντας σε διαφανή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους ως ο επίσημος εταίρος του κοινωνικού διαλόγου, που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετάσχει σε διάλογο με τα συνδικάτα. Εκτιμούμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τέτοια βιομηχανικά πρότυπα και προσβλέπουμε στη συνέχιση του διαλόγου», κατέληξε η Raluca Marian.